ЗЛАТОГОР МИНЧЕВ Галерия

ЗЛАТОГОР МИНЧЕВ

УЧЕН ВИЗИОНЕР

21-11-1978г./

ЗОДИЯ   СКОРПИОН

Златогор Минчев е  Асоциран професор (доцент) (2010) по „Автоматика и управление“, ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността“ (2008) в Института по информационни и комуникационни технологии – БАН. Работи на същата позиция и в секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика“ към Института по математика и информатика (2005).

Директор на Съвместния център за обучение, симулации и анализ (2007), който организира и провежда изследвания в сферата на анализите за бъдещето с оценка на смесени кибер-физични реалности, суперкомпютърни симулации, киберсигурност, управление при кризи и извънредни ситуации.

Съосновател и член на Европейска мрежа от центрове за върхови постижения в сферата на киберсигурността – SySSec (2010). Разширява своите активности във формат ЮНЕСКО към Международната федерация за обработка на информацията (IFIP) по темите информационна сигурност (TC 11) и компютинг за забавления (TC 14). При това поставя акценти върху социалния инженеринг, сериозните игри и трансцедентни анализи за дигиталното бъдеще.
Притежава доказана, уникална експертиза в сферата на краткосрочните и дългосрочни прогностични оценки с използване на човешкия фактор и високопроизводителни изчисления в смесени реалности.
Автор и съавтор на множество научни публикации (над 200). Успешен участник в редица изследователски проекти (над 50) на ръководни и експертни позиции с национално и международно финансиране. Гост-професор по проблемите на сигурността и киберсигурността в Европа, Латинска и Северна Америка, както и в региона на Балканите.
Освен изследователски опит, проф. Минчев има и дипломатически опит водещ началото си от работата му с Дивизията по публична дипломация на НАТО, където е признат за „Лидер на общественото мнение“ по проблемите на сигурността (2010) и киберсигурността (2014). Работи в колаборация и с неправителствения сектор: Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва – Атлантик (2010-2012), Изпълнителния борд на Сдружение Джордж Маршал (2008-2010). Заместник председател на Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти – България (2017). Почетен член на Балканската асоциация eSigurnost (2017). Президент и основател на международния експертен форум Secure Digital Future 21 (2017) за съвместни изследвания и споделена експертиза между бизнеса, науката и политиката, с участието на над 60 държави от цял свят. Развива и подпомага млади таланти в сферата на математиката и информатиката (2008) като важна част от обществото на дигиталното бъдеще.

Носител на множество престижни национални и международни награди и отличия от:

  • Президента и Министър председателя на Република България,
  • Председателя на Централната избирателна комисия,
  • интегрирания сектор за сигурност,
  • Изследователската и технологична научна агенция на НАТО,
  • Агенцията по комуникации и информация на НАТО,
  • Република Северна Македония, Сърбия, Румъния, Индонезия и Украйна.

Известен за медиите експерт (с над 300 интервюта) по света и у нас, за темите сигурност и технологии.

Сайт:

Интервюта:


    Социални мрежи