ЙОРДАН ЙОРДАНОВ Галерия

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

БИЗНЕС ДИПЛОМАТ

05-02-0000г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Йордан Йорданов е почетен консул на Унгария във Варна, управител на „Контракс” .

Йордан Йорданов е завършил висшето си образование в Техническия университет в Будапеща, Унгария. Той е един от основателите и инициаторите на Българо-унгарската търговска камара и на неформалния клуб „Приятели на Унгария”, спонсор е на множество културни и обществени инициативи, свързани с Унгария. Председател е на Управителния съвет на Българо-унгарската търговска камара, член на Атлантическия клуб и председател на Комисията по етика на БАИТ. От 1995 г. е управител на „Контракс” – София, бил е и лектор в Техническия университет в Пловдив, както и инженерен специалист към Института за развитие и въвеждане на CNC системи, CAD/CAM системи и към Технологичния институт за индустриална електроника.

Правителството даде съгласие Йордан Петков Йорданов да изпълнява функциите на почетен консул на Унгария в България, със седалище във Варна. Той ще защитава интересите на унгарските граждани, без право да издава документи за пътуване и визи. Дейността му се свързва и с развитието на българо-унгарските икономически отношения и с привличането и подпомагането на унгарските инвестиции у нас и особено със създаването на връзки между малките и средни предприятия.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

    Социални мрежи