ВЛАДИМИР ПИЛОСОФ Галерия

ВЛАДИМИР ПИЛОСОФ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

30-03-1945г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Проф. Владимир Пилософ е председател на Българската педиатрична асоциация, бивш шеф на Фонда за лечение на деца

Проф. Владимир Пилософ завършва медицина във ВМИ – София през 1968 г. По-голямата част от професионалното му развитие протича в Националната кардиологична болница, като през годините преминава през всички степени на акaдемичното развитие – стажант асистент, асистент, главен асистент, доктор, доцент, професор, като заема и различни административни длъжности – началник клиника, заместник-директор, изпълнителен директор. През 1977 г. придобива специалност по детски болести, през 1980 г. по детска ревмокардиология, а през 2005 г. по социална медицина и здравен мениджмънт.

Специализирал е в областта на интензивното лечение в педиатрията в болница „St. Vincent de Paul”, Париж  (1975 – 1976), както и следоперативно интензивно лечение при деца със сърдечни заболявания в Немския сърдечен център, Мюнхен (1983 – 1984), като стипендиант на фондация  „Alexander von Humboldt”. Има завършени курсове по педагогика на висшето медицинско образование, по управление на човешките ресурси в болничните заведения, по болничен мениджмънт и управленско счетоводство и много други квалификационни курсове.

Проф. Пилософ е бил национален консултант по педиатрия (2003 – 2006) и национален консултант по детска ревматология (2007).

От 2015 г. досега (с прекъсване за периода 2016-2017 г., когато е назначен за изпълнителен директор на Центъра „Фонд за лечение на деца“) проф. Пилософ работи като главен експерт в Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерството на здравеопазването.

Проф. Пилософ има над 250 научни публикации и участия в конгреси. Член е на Европейската асоциация по детска кардиология, Европейската академия по педиатрия, Българския червен кръст и др. От 2012 г. досега е председател на Българската педиатрична асоциация.

ВЛАДИМИР ПИЛОСОФ

    Социални мрежи