ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ Галерия

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ

ЮРИСТ ПОЛИТИК

26-12-1968г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Веселин Бориславов Вучков е български политик, министър на вътрешните работи в кабинета „Борисов II“ (от 7 ноември 2014 до 11 март 2015 г.) и заместник-министър на вътрешните работи в кабинета „Борисов I“ (2009 – 2013 г.), народен представител от парламентарната група на ГЕРБ в 42-рото и 43-то Народно събрание.  Автор е на редица научни публикации в областта на наказателния процес.

Веселин Вучков е роден на 26 декември 1968 година в село Стоб, Кюстендилско. През 1994 година завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1994 г. е стажант-съдия към Софийски окръжен съд, след което работи като следовател. През месец януари 2003 година защитава публично дисертационен труд на тема „Предмет и тежест на доказване в наказателното производство“, в резултат на което му е присъдена образователната и научна степен „доктор по право“. От 2010 г. е доцент по наказателен процес с хабилитационен труд „Доказателствени средства в наказателното производство (същност и видове)“. 

Веселин Вучков започва кариерата си през 1994 година като стажант-съдия в Софийския окръжен съд. От 1994 до 1996 г. е следовател в столичното следствие, после асистент и старши асистент по наказателноправни науки в Академията на МВР (1996 – 2001), главен асистент (2001 – 2009). Преподавал е и в Пловдивски университет, Югозападен университет-Благоевград, Стопанска академия (Свищов), Технически университет – Варна и др. Посещавал курсове за квалификация в Испания, Унгария, Германия, Холандия, САЩ и др.  Автор е на редица научни и публицистични трудове („Образуване на досъдебно производство: актуални проблеми“ 2015 г.; „Досъдебното полицейско производство“ 1999 г.; „Предмет и тежест на доказване в наказателното производство“ 2006 г.; „Тестове по наказателен процес“ 2007 г. и 2014 г.; „Наказателен процес в схеми и таблици“ 2008 г. и 2013 г.; „Секторът за сигурност в процес на трансформация: критични разсъждения“ 2014 г. и др.). Член е на редакционната колегия на сп. „Общество и право“ – издание на Съюза на юристите в България. Има публикувани пътеписи в периодични издания. 

На 31 юли 2009 година е назначен за заместник-министър на вътрешните работи в първото правителство на ГЕРБ. На 13 март 2013 година подава оставка.

На парламентарните избори през 2013 година е избран за народен представител от листата на ГЕРБ (гражданска квота) за 24 МИР София. На парламентарните избори през 2014 година е избран за народен представител от листата на ГЕРБ (гражданска квота) също от 24-ти МИР София.

На 7 ноември 2014 г. е избран за министър на вътрешните работи в кабинета „Борисов II“. В първото си изявление заявява, че ще работи за това да няма политизация на системата и бърза поправка на новия Закон за МВР.  Подава си оставката на 4 март 2015 г. 

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ

    Социални мрежи