ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ Галерия

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИСТ

15-01-1972г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Венцислав Караджов е роден на 15 януари 1972 г. в Бургас, завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“

Венцислав Караджов е Председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29).

Г-н Караджов е бил юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация „Трансперънси Интернешънъл” (Transparency International). Работил е по проекти на международни институции като Европейската комисия, Американската Агенция за Международно Развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата на ООН за развитие. Заемал е различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. Бил е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията, както и главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. До избирането му за председател на Комисията за защита на личните данни през 2014 г. Венцислав Караджов е бил член на Централната избирателна комисия на Република България.

До избирането му за председател на КЗЛД, Венцислав Караджов е член на Централната избирателна комисия на Република България. На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за председател на Комисията за защита на личните данни.

 На 26 ноември 2014 г. Венцислав Караджов е избран, а на 13 декември 2016 г. е преизбран за заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29). Работната група по чл. 29 е независим консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия. Съставът на Работната група включва ръководителите на надзорните органи за защита на данните на физическите лица на всяка от 28те държави членки на ЕС.

На 25 май 2018 г., на първото заседание на създадения с Регламент (ЕС) 2016/679 Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB), Венцислав Караджов е избран за негов заместник-председател. Комитетът е ключов орган на ЕС по отношение на новата рамка за защита на данните, който ще помогне да се гарантира, че Общият регламент се прилага съгласувано в целия ЕС и ще работи за осигуряване на ефективно сътрудничество между органите за защита на данните

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

    Социални мрежи