ЦВЕТА МАРКОВА Галерия

ЦВЕТА МАРКОВА

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

20-02-1963г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Доц. дн Цвета Маркова, юрист, ръководител катедра „Национална сигурност“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, два мандата председател на Държавната комисия по сигурността на информацията ДКСИ (2002 -2012)

Цвета Маркова е родена на 20 февруари 1963 година във Варна.
Завършва средното си образование във Варна, IV Езикова гимназия с преподаване на френски език “Фредерик Жолио Кюри”. Магистър е по право в СУ “Св. Климент Охридски”.

През 2003- 2005 година завършва МВР Академия, магистърска степен в специалност “Защита на националната сигурност”.
В периода април-ноември 1992 година е младши съдия при Варненския окръжен съд, след което до 1996 година е районен съдия при Варненския районен съд.

През 1998 година става окръжен съдия при Варненски окръжен съд, която длъжност заема до назначаването си на 8 ноември 2002 година като председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Специализира в Рим, Италия, през 1994 година (ИДЛИ „Практически курс по развитие на правото“).
През март 2000 година специализира в Училището за магистрати в Париж, Франция („Европейска конвенция за защита на човешките права“).
В периода май- август 2006 година специализира в “Маршал център”, град Гармиш- Партенкиршен, ФРГ по програма в областта на сигурността на висши управленски кадри.
През 1998 година работи за издаването на “Ръководство на съдебния заседател”, като е автор на глава трета “Етика и поведение на съдебния заседател”.
През 2000 година участва в проектите “Женски човешки права- стъпка по стъпка” на фондация “Отворено общество” и “Правни стратегии за борба с домашното насилие” на “Български джендър изследвания” и Асоциация “SOS – семейства в немилост”. В периода 2000- 2002 година е съобучител по проект на Американската агенция за международно развитие на съдебната система “Обучение на обучаващи”.
През 2001 година е съобучител по темата “Несъстоятелност” в Центъра за обучение на магистрати.

Представлява Република България в Консултативния съвет на съдиите към Съвета на Европа в периода 2001-2002 година.
От ноември 2002 година след Решение на Министерски съвет за определяне на състава на Държавната комисия по сигурността на информацията със заповед на министър- председателя е назначена за председател на комисията, а от 8 ноември 2007 година е преназначена за втори петгодишен мандат.
От 2013 година Цвета Маркова е адвокат от Варненска Адвокатска Колегия.

Доктор по право. Преподавател в няколко университета.
Владее френски, английски и руски език.

ЦВЕТА МАРКОВА

    Социални мрежи