ТОНКА ВЪРЛЕВА Галерия

ТОНКА ВЪРЛЕВА

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

24-03-1958г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Д-р Тонка Върлева е родена на 24 март 1958 г. в Казанлък, където е завършила математическата гимназия. Завършила е Медицинския факултет на Медицинския университет в София. Има две придобити специалности - по епидемиология и вирусология.

От 1995 г. до 2003 г. д-р Върлева специализира в областта на здравната политика и превенцията и контрола на ХИВ/СПИН по програми на Световната здравна организация, Глобалната програма по СПИН и Университета Джорджтаун, Вашингтон. Преминава също обучение по здравен мениджмънт и стратегическо планиране по програми на Американската, Канадската и Японската агенции за международно развитие.

Д-р Върлева е работила като участъков лекар в гр. Луковит, асистент в катедра “Епидемиология, инфекциозни и тропически болести” на Медицинска академия, София и старши асистент в отдел “Вирусология” към Националния център по заразни и паразитни болести, София. От 1995 г. работи в Министерство на здравеопазването като отговарящ за превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и полово-предавани инфекции.

От 2004 г. д-р Тонка Върлева е началник на отдел “Превенция  и контрол на СПИН, туберкулоза и полово-предавани болести”. От 1997 г. е определена за Национален координатор по СПИН, а през 2000 г. - за Главен секретар на Националния комитет по профилактика на СПИН и полово-предавани болести към Министерски съвет. Ръководила е екипа от експерти, който разработва “Националната стратегия и Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН 2001-2007 г”.
 
От 2003 г. тя е директор на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, а от 2007 г. – и на Програма „Подобряване и контрол на туберкулозата” към МЗ. Двете програми се финансират безвъзмездно от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Успехът на страната ни в голяма степен бе постигнат благодарение на активната и високопрофесионална работа на д-р Върлева.

През 2008 г. д-р Върлева бе избрана за член на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за периода 2008-2010 г. Тя представлява страните от Източна Европа и Централна Азия.

За целия петгодишен период на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – от януари 2004 г., когато започна реализирането на програмата, до края на 2008 г., България ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на над 15 млн. долара.
 
Благодарение на усилията на д-р Тонка Върлева бе осъществена основната цел на програмата за запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет за работа по проблемите на ХИВ/СПИН, изпълнение на ефективни стратегии за ограничаване на рисковите поведения сред уязвимите групи, осигуряване на достъп до грижи и качествено лечение на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Това е най-мащабната превантивна здравна програма у нас. Заедно с екипа на д-р Тонка Върлева, в различните дейности по нея са ангажирани над 650 консултанти, експерти, сътрудници, здравни специалисти. По линия на програмата са обучени близо 3000 медицински специалисти, социални работници, сътрудници на терен за работа с уязвимите групи, учители, психолози и млади хора, които работят в сферата на здравното образование. Партньори в изпълнението на дейностите са над 40 неправителствени организации, 138 училища, 12 регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, Националният център по заразни и паразитни болести, лечебни заведения.

В активната работа на д-р Тонка Върлева се включва и реализираната Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предавани болести 2001-2007 г.

Една от активните дейности на д-р Върлева е започналата реализация от 1 септември 2007 г. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. Тя се финансира със средства от държавния бюджет и от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Целта й е да се ограничи разпространението на туберкулозата у нас, за което се реализира адекватен епидемиологичен надзор, съвременна диагностика и ефективно лечение на това заболяване, като се укрепи инфраструктурата, управлението и координацията на отделните елементи от здравната ни система. Неин приоритет е и подобряването на качеството на предлаганите здравни услуги, със специална насоченост към рисковите групи. През следващите 2 г. за изпълнение на програмата България ще получи безвъзмездно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в размер на 7 048 835 евро.


    Социални мрежи