ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ Галерия

ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

24-12-1955г./

ЗОДИЯ  КОЗИРОГ

Професор д-р Тодор Веселов Кантарджиев дмн, мзм, завършва Медицинска Академия София през 1981 г., като лекар. От 1981 до 1982 г. работи в гр. Белово, от 1982 г. е научен сътрудник в Катедра военна епидемиология и хигиена на ВМА. От 1988 г. е в НЦЗПБ, последователно е ръководил лабораторен сектор, лаборатория, обединена лаборатория и от 1992 г. - Отдел микробиология. През 1986 г. придобива специалност Микробиология, през 2001 г. придобива специалност Клинична имунология и през 2004 г. специалност Епидемиология на инфекциозните болести.
Роден е на 24 декември.

Доктор по медицина е от 1991 с дисертация на тема ”Имулнологични методи за диагностика на системната кандидоза”. Доктор на медицинските науки е от 2008 г. на тема ”Проучвания върху етиологичната диагностика и етиотропната терапия на микозите в България”. Доцент е от 1995 г., а професор от 2009 г. В 2004 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет София с дипломна работа “Мениджмънт на клинична микробиологична лаборатория”.

Специализации в чужбина:

1989 – Европейската Федерация на Микробиолозите – Берлин, Институт Роберт Кох, Германия;

1990 – Асоциация на Германските Миколози – Фрайбург, Германия;

1991 – Стипендия към Немската Асоциация за Академичен Обмен – Мюнстер, Германия;

1999 – Кралското общество – Абърдийн, Великобритания;

2001 - Кралското общество – Абърдийн, Великобритания; 

Членство в професионални организации
Председател на Българската Асоциация на Микробиолозите,

Зам. Председател на Научно Дружество по Микробиология,

Член на Управителния съвет на Европейската Конфедерация по Медицинска Микология,

Член на Управителния съвет на Балканското дружество по Микробиология,

Член на Микологичните Дружества на Франция, Германия, Швейцария и Люксембург,

Член на Американското Дружество по Микробиология,

Член на Европейското Дружество по Клинична микробиология и Заразни болести.

ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ

    Социални мрежи