СИЛВИЯ  АТАНАСОВА Галерия

СИЛВИЯ АТАНАСОВА

ЛЕКАР

17-02-0000г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Д-р Силвия Атанасова - Началник отделение Вътрешни болести и пулмология, Гастроентерология в МБАЛ "Бургасмед"

Завършва висше медицинско образование в ВМИ гр. Стара Загора през 1991 г. 

Притежава свидетелство за призната специалнот по Вътрешни болести от ВМИ гр. Стара Загора от 1998 г.

Притежава свидетелство за призната специалност по Гастроентерология от Тракийски университет гр. Стара Загора от 2005 г. 

Притежава следните удостоверения: 

 • Удостоверение за следдипломна квалификация по Горна ендоскопия 
 • Удостоверение за следдипломна квалификация за долна ендоскопия 
 • Удостоверение за индивидуално обучение : Нови диагностични и терапевтични методи в гастроинтестиналната ендоскопия
 • Удостоверение за индивидуално обучение: Оперативна ендоскопия на гастроинтестиналния тракт.
 • Удостоверение за продължително обучение : Диференциална диагноза и лечение на иктера
 • Удостоверение за следдипломна квалификация по Абдоминална ехография 
 • Удостоверение за продължителна медицинска квалификация : Заболявания на панкреаса
 • Удостоверение за проведено обучение : Съвременни аспекти на доплеровата диагностика 
 • Удостоверение за проведена форма на продължаващо медицинско обучение : Доплер ехография 
 • Свидетелство за професионална квалификация за правоспособност по : Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия
 • Свидетелство за професионална квалификация за правоспособност по : Интервенционална гастроимтестинална ендоскопия 

 

СИЛВИЯ  АТАНАСОВА

  Социални мрежи