РУМЕН СИМЕОНОВ Галерия

РУМЕН СИМЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ

17-02-1952г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Румен Симеонов е бивш подуправител на управление "Банков надзор" на БНБ.

Симеонов поема поста в средата на юни от Емилия Миланова. От 1996 г. досега той е директор на "Надзорна политика и методология" в БНБ. От 2003 г. е представител на БНБ във Фонда за гарантиране на влоговете в банки. Има магистърска степен по икономика от стопанската академия "Димитър Ценов" в Свищов. През 1993 г. специлизира централно банкиране във Федерална резервна банка, Канзас. Има езикова подготовка по английски, сърбохърватски и руски.

Румен Симеонов е типичен представител на старата гвардия служители на БНБ, които твърдо са свързали професионалната си биография с нея. Роден е на 17 февруари 1952 г. в София и завършва висшето си образование в стопанската академия Димитър Ценов в Свищов със специалност Финанси и кредит. През 1984 г. специализира във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС) Общ и специализиран контрол.
Професионалната си кариера Симеонов започва през 1976 г. като специалист във външнотърговското предприятие Рудметал. Две години по-късно той се прехвърля в банковия сектор и става кредитен инспектор в БУЛБАНК.
През 1981-ва Симеонов вече е главен специалист в Министерството на външната търговия, където впоследствие става началник на отдел Вътрешноведомствен контрол, а от 1989 е икономически директор на външнотърговското дружество Индустриалимпорт.
Работата на Симеонов в БНБ започва през 1991 г., когато той е назначен за началник на отдел Инспекции в управление Банков надзор - длъжност, която му позволява да се запознае и с най-малките детайли от състоянието на банковия сектор у нас. Пет години по-късно той вече е шеф на дирекция Надзорна политика и методология. Това всъщност е структурата, която разработва всички нормативни документи, уреждащи надзора върху състоянието на банките, тук се преценяват и ефектите, които те ще имат върху финансовия сектор у нас. На тази длъжност Симеонов остава през мандатите на четирима управители - проф. Тодоров Вълчев, Любомир Филипов, Светослав Гаврийски и Иван Искров.
Паралелно с работата си в БНБ той е бил член на управителния съвет на ДСК (сега Банка ДСК) във времето на най-тежката финансова криза - периода 1996-1997 г., а от 1998-а е представител на Централната банка в управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете.
Симеонов е безспорен професионалист, човек, който си тежи на мястото и не обича да лежи на стари лаври, смята банковата колегия. Специализирал е централно банкиране във Федералната резервна банка на щата Канзас в САЩ, преминал е през много курсове по банков надзор в различни институции на страните от Европейския съюз, а от началото на 2007-а е член на Комитета за финансовите конгломерати към Европейската комисия.


    Социални мрежи