РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ Галерия

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ЮРИСТ ПОЛИТИК

05-04-1968г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Росен Димитров Желязков е български юрист, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 20 септември 2018 г.

Роден е на 5 април 1968 г. в София. Завършва магистратура по право в Софийския университет.

През 1994 г. започва работа като юрисконсулт в район „Средец“ на Столична община, където последователно е старши юрисконсулт, секретар и кметски наместник.

От 1995 г. е адвокат по гражданско и търговско право.

Между 1998 и 1999 г. е заместник-кмет по „Законност и контрол“ на район „Лозенец“, Столична общинa.

В периода 2003 – 2009 г. е секретар на Столична община.

От 2011 до 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Кралство Нидерландия.

Между 2009 и 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет.

От 2014 до 2016 г. съветник на министър-председателя по въпросите на държавната администрация и електронното управление.

Ръководи и участва в процесите на изработването на редица концептуални и стратегически документи и програми в областите на електронното управление, местното самоуправление и местната администрация, публично-частното партньорство. Представлява българската страна в годишните срещи по инициативата за партньорство за открито управление (2011 г., 2015 г.). Координира българския принос по инициативите, свързани с европейските политики по изпълнението на Европейската програма за Глобален мониторинг на околна среда и сигурност.

Участва в стратегическото планиране и разработването на политиките в областта на държавната администрация и електронното управление.

От 30 септември 2016 г. с Решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавна агенция „Електронно управление“.

С Решение на Министерски съвет от 20 декември 2017г. е определен за председател на Комисия за регулиране на съобщенията, като решението влезе в сила на 15 януари 2018 г.

Избран от Народното събрание за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 20 септември 2018 година  с мандат до април 2021 г.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

    Социални мрежи