ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ Галерия

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

ПОЛИТИК ПРЕПОДАВАТЕЛ

20-01-1958г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Проф. д-р Пламен Панайотов е преподавател по наказателно право и наказателно право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на Катедрата по наказателноправни науки в СУ „Св. Климент Охридски” (2012, преизбран 2016). Председател е на Комисията по атестирането на Юридическия факултет (2015, преизбран 2019).

Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1983). Асистент (1985), старши асистент (1988) и главен асистент (1993) по наказателно право. Придобива научната степен доктор (1993). Доцент по наказателно право (1998). Професор по наказателно право (2012). Специализирал е в Австрия и Германия.

Участвал е в множество национални и международни конференции, семинари и други научни форуми. Изнасял е лекции и доклади. Научен секретар на списание "Съвременно право" (1995-2007). Член е на Съвещателната колегия на списание "Европейски правен преглед" (от 2015). Научен ръководител е на Студентската научна академия "Ребус" (от 2017).

Той е народен представител в XXXIX и в XL НС (2001-2009). Член на следните постоянни комисии към НС: Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисия по външна политика, Комисия по парламентарна етика. Заместник министър-председател и председател на Съвета по европейска интеграция към българското правителство (2003-2005).

         Основните научни интереси и публикации на Пламен Панайотов са в областта на наказателното право, наказателното право на Европейския съюз и международното наказателно право.

 

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

    Социални мрежи