ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП Галерия

ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП

ХУДОЖНИК АДМИНИСТРАЦИЯ

04-04-1959г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Проф. Пламен Легкоступ е български художник и учен, автор на различни трудове в сферата на изобразителното изкуство и педагогиката. Ректор на Великотърновския университет (2007 – 2015).

Началното и основното си образование завършва в Математическата гимназия във Велико Търново. През 1983 г. завършва висшето си образование във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет със специалност Графика. Владее 2 чужди езика – руски и английски. От 1984 до 1990 г. е съдържател на явочна квартира на Държавна сигурност.

От 1990 до 1995 г. е председател на синдикалната организация на Педагогическия факултет, от 1991 г. е член на Академичния съвет на ВТУ, от 1995 до 1999 г. е заместник-декан по учебната дейност на Педагогическия факултет, от 1999 г. е декан на Педагогическия факултет, от 2001 до 2003 г. е ръководител на катедра „Историческо и практическо богословие“ в Православния богословски факултет, от 17 май 2007 г. до 17 май 2015 г. два мандата е ректор на Великотърновския университет.

През 2003 г. става общински съветник от листата на СДС, като през 2007 г. е избран за втори мандат.

Библиография

 • Предучилищна педагогика. (авторски колектив, под научната редакция на проф. дпн Елка Петрова), Естетическо възпитание (глава 9-а), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2001.[5]
 • Книга за учителя по Изобразително изкуство – I клас. (съавтор с Лучия Малинова), София: Прозорец, 2002 (одобрена от МОН).
 • Изобразително изкуство – I клас. (съавтор с Лучия Малинова) София: Прозорец, 2002 (одобрен от МОН).
 • Книга за учителя по Изобразително изкуство – ІI клас. (съавтор с Лучия Малинова), София: Просвета, 2003 (одобрена от МОН).
 • Изобразително изкуство – ІI клас. (съавтор с Лучия Малинова) София: Просвета, 2003 (одобрен от МОН).
 • Книга за учителя по Изобразително изкуство – IІI клас. (съавтор с Лучия Малинова), София: Просвета, 2004 (одобрена от МОН).
 • Изобразително изкуство – IІI клас. (съавтор с Лучия Малинова) София: Просвета, 2004 (одобрен от МОН).
 • Книга за учителя по Изобразително изкуство – IV клас. (съавтор с Лучия Малинова), София: Просвета, 2005 (одобрена от МОН).
 • Изобразително изкуство – IV клас. (съавтор с Лучия Малинова) София: Просвета, 2005 (одобрен от МОН).
 • Изкуството и обучението по религия. Велико Търново: Фабер, 2006.
 • Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006. ISBN 978-954-07-2449-2
 • Основи на специалната педагогика – част втора. (съавтор с Иван Карагьозов и Венета Кацарска), Изобразителното изкуство в обучението на деца със специални образователни потребности (глава 3-та), Велико Търново, 2006.
 • Практически аспекти на учебното съдържание по изобразително изкуство – I – IV клас. Електронен учебник, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006.
 • Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I – IV клас. (съавтор с Лучия Малинова), София: Просвета, 2007, ISBN 978-954-01-2040-9
 • Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. Второ допълнено издание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, ISBN 978-954-07-3050-8
 • Стилове и основни етапи в европейското изкуство. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, ISBN 978-954-524-765-1
 • Основи на училищната педагогика. (съавтор с Пламен Радев и Албена Александрова), Велико Търново: Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-560-3
 • Училищна педагогика (съавтор с Пламен Радев и Албена Александрова), Велико Търново: Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-976-2
 • Теория и методика на изобразително изкуство. (съавтор с Лучия Ангелова), София: Просвета, 2014, ISBN 978-954-01-3039-2.
ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП

  Социални мрежи