ПЕТЪР ПЕТРОВ Галерия

ПЕТЪР ПЕТРОВ

ПОЛИТИК АДМИНИСТРАЦИЯ

13-03-1955г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Петър Петров е зам.-областен управител на Пловдив, бивш депутат от ГЕРБ в 43-ото НС

Петър Петров е роден на 13.03.1955г. в гр. Пловдив. 

През 1992 година се дипломира  като магистър, специалност българска филология, в ПУ „Паисий Хилендарски“, а от 1992 до 1994г. завършва „Мениджмънт на образованието“ в същия университет.

От юни 1997г. до ноември 2007г. е директор на училище.

В периода 2009-2014г. е кмет на район „Източен“.

През ноември 2014г. е избран за народен представител в 43-то Народно събрание.

Със заповед, КВ-341 от 10.05. 2017г., на министър-председателя Бойко Борисов, е назначен за заместник областен управител на област Пловдив.

Като зам. областен управител на Петър Петров са определени със заповед РД-21-10/31.05.2017г. на областния управител Здравко Димитров,  следните ресори и правомощия:

  • Ръководи, участва и контролира дейността на областните съвети, комисии и работни групи, свързани с регионална политика, инвестиционна политика, развитие, технологии, образование;
  • Управление и контрол върху дейностите на отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Управление и контрол върху дейностите на Областна администрация – Пловдив, свързани с Национална програма за енергийна ефективност.

    Социални мрежи