ПЕТЪР АНДРОНОВ Галерия

ПЕТЪР АНДРОНОВ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

25-02-0000г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Петър Андронов е банкер, председател на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Кънтри мениджър на КВС Груп за България, председател на УС и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка. Той е и председател на УС на Асоциацията на банките в България

Главен изпълнителен директор на ОББ и СИБАНК.

Петър Андронов е назначен за изпълнителен директор на СИБАНК през юли 2007 г. През март 2008 г. става главен изпълнителен директор, а от март 2011 г. заема позицията и на кънтри мениджър на КВС Груп за България.

От 2008 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация.
Преди назначението му в СИБАНК, г-н Андронов заема редица позиции както в частния банков сектор, така и в Българската народна банка. От 2002 г. до май 2007 г. е главен директор на управление „Банков надзор” в Българска народна банка. От 2003 г. до май 2007 г. е член на Управителния съвет на Резервния обезпечителен фонд. Г-н Андронов е член и на Инвестиционния комитет на БНБ.

В периода 2005 – 2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.

Г-н Андронов участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др.

Петър Андронов има магистърска степен по Финанси и Банково дело от Университета за световно стопанство. От 1995 г. е лектор в УНСС, във Висшето училище по застраховане и финанси и в Нов Български университет / Международен банков институт – преподава дисциплини „Основи на финансите” и „Банково регулиране”.

Владее английски, немски и руски език.

ПЕТЪР АНДРОНОВ

    Социални мрежи