ПАВЛИНА ПАНОВА Галерия

ПАВЛИНА ПАНОВА

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

12-02-1967г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Павлина Панова е  съдия в Конституционния съд, избрана на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018)

Д-р Павлина Стефанова Панова е родена е на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада. Баща й дълги години е секретар на община Грамада, а майка й е фармацевт. Средното си образование завършва през 1985 г. в Гимназия с преподаване на чужди езици “Лиляна Димитрова”- Видин. През 1990 г. завършва право в СУ“Св. Климент Охридски“с пълно отличие и започва работа като съдебен кандидат/стажант съдия/ в Софийски градски съд. През 1992 г. след придобиване на юридическа правоспособност е назначена за младши прокурор в Софийска районна прокуратура. През 1994 г. е назначена за съдия в Софийски районен съд, а от април 1998 г. е съдия в Софийския градски съд. От 1999 г. до 2006 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в катедрата по наказателни науки при СУ. От 2000 г. е преподавател в Националния институт по правосъдието и лектор към Центъра за обучение на адвокати по програмите за основи на европейското право, наказателно-правно съдебно сътрудничество и за правата на човека и основните свободи. През периода 2001-2007 г. е съдия в Софийския апелативен съд, а от 2007 г. във Върховния касационен съд. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека. От м .март 2013 г. е зам. председател и ръководител на наказателната колегия на Върховния касационен съд. От м. ноември 2018 г. е член на Конституционния съд на Република България.
През 2000 г. и 2002 г. специализира в Холандия. Има специализации в Германия, Люксембург, Дания, Полша и Франция. През 2004 г. защитава докторската си дисертация на тема „Европейски стандарти за надлежна наказателна процедура по чл.6 от ЕКПЧ“. От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и е определена за национален представител на България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст – Хага.

От 1999 г. до 2006 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в Юридическия факултет на СУ.
Д-р Павлина Панова е сред съавторите на сборник съдебна практика “Корупционни престъпления” и е автор на множество статии  в сборници и научни издания както и на монографиите  “Европейска заповед за арест” и “Европейската заповед за арест и съдебната практика”/2013/.
Владее английски и руски език.

Синът ѝ Павел Георгиев Панов също е юрист.

ПАВЛИНА ПАНОВА

    Социални мрежи