ОГНЯН ШЕНТОВ Галерия

ОГНЯН ШЕНТОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

19-02-0000г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Образование
Доктор по философия, Българска академия на науките;
магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София

Д-р Огнян Шентов е Председател на Центъра за изследване на демокрацията от самото му основаване през 1989 г. Той е и съосновател и Председател на Настоятелството на фондация Приложни изследвания и комуникации, водеща неправителствена организация в областта на информационните технологии и иновациите, създадена през 1991 г. Д-р Шентов е работил по множество международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход. Автор и редактор е на редица публикации по проблемите на прехода към демокрация, на институционалните реформи и новите заплахи пред сигурността. Понастоящем участва в национална инициатива за добро управление и устойчиво развитие на енергийния сектор в България чрез разработване на политики за подобряване управлението на българския зелен сектор и постигане на енергийна ефективност в България.Д-р Шентов е член на Настоятелството на Новия български университет – София и член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие. Участва в управителните съвети на множество неправителствени организации и инициативи за публична политика, между които Центъра за икономическо развитие, Центъра за социални практики, Антикорупционната инициатива Коалиция 2000, Държавната обществено-консултативна комисия за превенция на престъпността към Министерския съвет и др.Специализирал е в Лондонското училище по икономика и политически науки и извършвал научно-изследователска дейност в различни институти за публични политики в САЩ.

ОГНЯН ШЕНТОВ

    Социални мрежи