НИКОЛАЙ ДОЙНОВ Галерия

НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

ПОЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

12-02-1963г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Николай Дойнов е български поет и културолог, публицист, председател на Съюза на народните читалища. Носител е на почетния знак на президента на Репубика България (2011), на „Златен век“ (2012) и на орден в Република България „Св. св. Кирил и Методий“ I степен.

Роден е през 1963 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури през 1982 г. и българска филология в Софийския университет.

Председател е на Съюза на народните читалища (от 2011 г.). Председател е на Обществения съвет по култура при МК (от 2014 г.). Член е на Съвета за интелигентен растеж при Министерския съвет (от 2015 г.). Член-настоятел на редица фондации (Глобални библиотеки) и ENCC сдружения (АИКБ). Член на Обществено-експертния съвет по култура при Столична община от 2016 г. Почетен председател на НАУН. Председател на настоятелството на Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Член на Генералната асамблея на ENCC. Член на Съюза на българските писатели.

Награди и отличия

Носител на златен венец на IGF.

Носител е на почетния знак на президента на Република България (2011), на най-високата награда на Министерство на културата – „Златен век“ (2012), и на втория по старшинство орден в Република България „Св. св. Кирил и Методий“ I степен (2015).

Творчество

Носител е на литературните награди „Димчо Дебелянов“ (1987), „Веселин Ханчев“ (1988), наградата за първа книга на млад автор на в-к „АБВ“ (1990) и на Националната награда за поезия „Слав Хр. Караславов“ в Първомай (2019). Превеждан е на много европейски езици и иврит.

През 2013 г. Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува монографията на Маргарита Илчева „Мит и метафора в поетичния свят на Николай Дойнов“. Основни статии върху неговото творчество са писали Златомир Златанов, Иван Методиев, Румен Денев, Христо Стефанов, Венко Христов, и много други.

Библиография

Всичко видимо. София: Народна младеж, 1989

Ще съм съществувал никога. Библиотека АБВ, 1990

Нежна политика. Литературен магазин, 1993

Арфа. Кармен, 2005

Нови стаи. София: Български писател, 2013

Жената като естетика. София: ПАН, 2014

Българският пламък. Книга за читалищата. София: Добри Войников, 2015

Интервюта. АТЛ-50, 2017

Небесна механика. Антелион. София: Труд, 2018

Ageasta, O Alta noapte. Nosa nostra editura, 2018

Diesen Abend. Eine andere Nacht, Potsdam: Wachhaus, 2014

НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

    Социални мрежи