НЕВИН ФЕТИ Галерия

НЕВИН ФЕТИ

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

02-04-0000г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Д-р Невин Фети е съветник на държавния глава по правни въпроси, заместник-председател на Стратегическия съвет при президента, доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация

Д-р Невин Фети e Съветник по правни въпроси на Президента на Република България. Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”и по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Била е адвокат, работила е в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия по сигурност на информацията. В периода от 2004 до 2013 г. е била старши и главен асистент в  Академията на МВР. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. Невин Фети е хоноруван преподавател по дисциплината “Административноправен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател е в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

НЕВИН ФЕТИ

    Социални мрежи