НЕНО ВЛАЙКОВ Галерия

НЕНО ВЛАЙКОВ

ПОЛИТИК ВОЕНЕН

26-03-1949г./23-02-2021г.

ЗОДИЯ   ОВЕН

Нено Влайков е роден на 26 март 1949 в с. Горно Сахране. Завършил е Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски” – Долна Митрополия, специалност военен летец-щурман, инженер по радиоелектронна техника. Придобива висше военно академично образование във Военна академия „Георги Сава Раковски” в София. Има завършен специализиран курс във Военно-въздушна командна академия „Юрий Гагарин” в Москва. Бил е старши преподавател по военна кибернетика и изчислителна техника в ВВВУ „Георги Бенковски”, главен асистент във Военна академия „Г.С. Раковски”, където е преподавал специализирани предмети в областта на военните и техническите науки, свързани с авиацията. Работил е като инженер в сферата на научно-изследователската и практико-приложната дейност в областта на новите енергийни технологии.

Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет - Казанлък, от 2011 до 2014 година. Народен представител в 43-ото Народно събрание на България, член на Постоянната комисия по отбрана и на Групата за приятелство с Швеция. Единственият депутат от Казанлък в този парламент.

 

През август 2017 година е избран за председател на Съвета на директорите на НИТИ ЕАД.

 

Автор и съавтор на повече от 50 научни и приложни публикации, учебници и учебни пособия.

НЕНО ВЛАЙКОВ

    Социални мрежи