МИЛА САНТОВА Галерия

МИЛА САНТОВА

УЧЕН ПИСАТЕЛ

06-04-0000г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Проф. Мила Сантова е изкуствовед, автор на книгите „Да уловиш неуловимото. Нематериално културно наследство“, „Чипровският дискос“, „Култура и традиция на малкия град. Носител е на отличието „Златен век“ – звезда и Грамота от името на Министъра на културата  за изключителен принос в развитието на българската култура

Ст. н. с. I ст. проф. Мила Сантова е български изкуствовед.
Доктор на изкуствознанието.

Директор на Института за фолклор при БАН. Ръководител на секция “Пластичен фолклор”.
Хоноруван професор в НХА – София и в ПУ “Паисий Хилиндарски”.
Член на Международната организация за народно изкуство и традиции към ЮНЕСКО и на Международния съвет за музеите (ICOM); член-кореспондент за България на Европейската мрежа НЕТ и на Българската национална комисия за ЮНЕСКО.
Автор на 7 книги и над 200 публикации в областта на фолклористиката, изкуствознанието, етнологията и културната антропология.

МИЛА САНТОВА

    Социални мрежи