МЕНДА СТОЯНОВА Галерия

МЕНДА СТОЯНОВА

ПОЛИТИК АДМИНИСТРАЦИЯ

28-02-1956г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Менда Стоянова, икономист,  депутат в 44 НС от ПГ на ГЕРБ,  председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Изпълнителна комисия на ПП ГЕРБ. Била е заместник-председател на 41-вото Народно събрание

Менда Кирилова Стоянова е народен представител и заместник-председател в 41 Народно събрание от ПП ГЕРБ.

Завършва икономическо образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ (1981).

Преди да бъде избрана в Народното събрание е работила последователно:

  • в община Пловдив и ОНС-Пловдив като главен специалист и началник отдел;
  • в ТДД и Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ в НАП – Пловдив като главен експерт, зам.-началник и директор;
  • като управител на търговско дружество за консултантска дейност в сферата на данъчни и осигурителни, финансово-икономически консултации, жалби, счетоводна дейност.

Политическа кариера

Избрана е за депутат от 16 МИ – Пловдив-град.

От юни 2009 г. е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси в 41 НС. Дейността ѝ като председател на комисията е свързвана основно със скандалите при приемането на държавните бюджети и бюджетите на НОИ и НЗОК за 2010 и 2011 г., по които постоянната комисия е водеща.

Менда Стоянова инициира през есента на 2010 г. приемането на нов законопроект за устройството и дейността на Сметната палата. Законопроектът е много оспорвано предложение поради въвеждането на едноличен орган за управление на палатата и отхвърлянето на средиземноморския модел за българската Сметна палата, които модел палати са със съдебни функции. С новия закон за Сметната палата, който Стоянова обявява и защитава като своя философия и лично дело, се отменя изискването за одитори в палатата да бъдат назначавани юристи и икономисти, като същевременно в новия закон е запазена възможността в извършването на одитите да бъдат привличани външни експерти с нужното друго образование. С новия закон за Сметната палата, иницииран основно от група депутати около Стоянова, се запазват правомощията на Сметната палата, определяни от експерти като информативни и с пожелателен характер за държавните и общински институции при управлението на публичните средства. Законопроектът е приет след президентско вето.

На 1 ноември 2012 г. е избрана за заместник-председател на 41 Народното събрание

МЕНДА СТОЯНОВА

    Социални мрежи