ЛОЗАН ПАНОВ Галерия

ЛОЗАН ПАНОВ

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

28-03-1971г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Лозан Панов е юрист, председател на Върховния касационен съд 

Лозан Панов е роден на 28 март 1971 г. 

Завършил е юридическото си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Няма данни да е отбил редовна военна служба, а и самият той старателно отбягва отговора на този въпрос. 

През 1995 г. Панов е съдебен кандидат в Софийския окръжен съд. На следващата година започва работа като юрисконсулт в Дирекция "Застрахователен надзор" към Министерство на финансите. 

През 1998 г. вече е главен юрисконсулт. 

През 1999 г. е назначен като младши съдия в Софийски градски съд, а по-късно и като съдия в Софийски районен съд. 

През декември 2004 г. е повишен в Софийски градски съд.

През 2006 г. с решение на Висшия съдебен съвет е избран за председател на Административен съд София-град (АССГ) и встъпва в длъжност на 3 януари 2007 г. Предложението за назначаването му като административен ръководител е на тогавашния председател на ВАС Константин Пенчев. Впоследствие началникът на кабинета на Пенчев Роза Георгиева ще стане началник на кабинета на новия председател на ВКС Лозан Панов и ще е неотлъчно до него навсякъде, дори на срещите му с европейските чиновници.

Като административен ръководител на столичния административен съд, Панов работи до края на 2011 г. Тогава, след като се представя отлично на конкурса за повишаване в длъжност, е назначен за съдия във Върховния административен съд.

Самият Панов признава в интервю за в-к "24 часа", че е отказал да стане заместник-министър на правосъдието в екипа на Диана Ковачева. "Мястото на един съдия е в залата, сред колеги и дела", посочва Панов като основен мотив за решението си. Тогава той, като председател на АССГ, споделя и принципните си различия и лични резерви по Закона за конфискацията на незаконно придобитото имущество и към създаването на специализирани съдилища. Панов казва, че не оспорва самата идея за гражданска конфискация, но е твърдо убеден, че отнемане на имущество, без влязла в сила присъда, ще създаде несигурност и ще накърни чувството за справедливост.

През лятото на 2011 г. съдия Панов коментира пред в-к "Класа" поредния доклад на Брюксел, в който се отправят критики към българската съдебна система, че съсредоточава вниманието си предимно върху процедурата, а не върху взимането на решение. Според Панов, ако съдиите се вглеждат повече в процедурата и формализират правото, това несъмнено вреди на правораздаването. По думите му, самите процесуални норми са достатъчно формални, за да се доразвиват допълнително като формалност. 

По-късно изразява несъгласие и с констатацията, че наказанията за забавени дела са леки. Съдия Панов е категоричен, че те трябва да имат по-скоро превантивно значение, отколкото демонстративно. "По-добре е едно дело да бъде забавено с няколко месеца, извън едномесечния срок за решаване, но пък да се напише хубаво решение, отколкото бързо, припряно, неправилно решение. Освен това и колегите са различни. Някои са по-аналитични и им трябва повече време, други - сравнително бързо решават", е мнението на Панов. Той дава пример и със себе си като председател на съд и добавя, че едва на третата година от съществуването на Административния съд на София е наказал съдия с най-лекото наказание, но то е имало ефект", пише "Правен свят" на 2 декември 2014 г.

На 3 февруари 2015 г. президентът Росен Плевнелиев подписва указа за назначаване на председателя на ВКС. Лозан Панов встъпва в длъжност като "съдия № 1" на 10 февруари 2015 г.

ЛОЗАН ПАНОВ

    Социални мрежи