ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ Галерия

ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ

ХУДОЖНИК ПРЕПОДАВАТЕЛ

25-01-1975г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Д-Р ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ е роден на 25.01.1975 г.
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.

През 2008г. защитава дисертационен труд на тема „Ролята и мястото на художника в периодичното печатно издание”. От 2005 г. е редовен докторант в катедра „Книга и печатна графика”. През 2000 г. завършва Националната Художествена Академия, София, специалност „Книга и печатна графика”. Магистър. 1998 г. завършва Средно специално художествено училище за приложни изкуства, София. 

От 1996 до 2000г. е стипендиант на фондация „Отворено общество”, София, след конкурс в Националната Художествена Академия. 1999г. печели първа награда за плакат на тема „Чисто бъдеще” от „Коалиция 2000”- Център за изследване на демокрацията. 1999г. печели поощрителна награда за графични постери на „Мобил Тел” 

Работи в областта на графичния дизайн на книгата и печатните издания. Автор е на графичния дизайн на над 100 книги , сред които „Енциклопедия на виното”-ИК „Труд”; „Боб и метафизика”- „Сиела”; Българско – английски военен речник”- „Военно издателство”; „Песен на песните”- „Военно издателство”; „Православието на война”- „Военно издателство” и др. Автор е на новата графична концепция на изданието на Министерство на отбраната ¬– вестник „Българска армия”, както и на специализирания вестник „Живот и здраве”, списание „Литературата”, издание на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”и др.

Автор е на филателните издания: „130 години София ¬- столица на България”, включващо пощенска марка, специален илюстрован плик и първодневен печат. Изданието е валидирано през 2009 година. „130 години Министерство на вътрешните работи”, включващо пощенска марка и първодневен печат. Изданието е валидирано през 2009 година. Пощенска марка, специален илюстрован плик и първодневен печат на тема „70 години вестник „Труд”. Изданието е валидирано през 2006 година. Пощенска марка и специален първодневен печат на тема „Европа – предай нататък”, валидирана през 2005 година. „Международен фестивал на маскарадните игри – Сурва 2004”, включващо пощенска марка с винетка в блок-лист, специален илюстрован пощенски плик и първодневен печат, валидирано през 2004 година.

От 2004 г. публикува илюстрации към рубриките „Коментари и анализи” на вестник „Дневник” и вестник „Капитал”. Художник е на вестник „Култура”, а от 2005 година работи като художник на вестник „Труд”.

Хоноруван преподавател по "Текст и визия" и "Изкуство на българската книга" в магистърска програма "Преводач-редактор" в СУ "Св. Климент Охридски".

Работи в Национален дворец на културата - НДК, член на Съвета на директорите на НДК

ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ

    Социални мрежи