ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ Галерия

ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ

ЛЕКАР

30-01-0000г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Доц. Людмил Симеонов, началник на Клиниката по хирургия и терапия на ръката в УМБАЛСМ "Пирогов", член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Доц. Д-р Людмил Симеонов е дипломиран лекар от 1983 г.  във факултета по медицина на Медицинсака академия –София. Той започва специализация по Обща хирургия в Клиниката по воено-полева хирургия на Университетската болница по Спешна медицина „Н.И.Пирогов” на длъжност специализант.

Той придобива специалност Обща хирургия през 1989 г, след което е назначен на длъжност ординатор в Клиниката по Хирургия на ръката на същата болница. Индивидуално обучение по хирургия на ръката е получил през 1989 г в Университетската клиника по Ортопедия – София под ръководството на проф. Иван Матев. След индивидуално обучение през периода 1999-2005 той придобива втора специалност ортопедия и травматология.

През 2002 г той придобива научна и образователна степен „Доктор” след публична зашита на дисертационен труд на тема „ Оперативни лечение на вътреставни фрактури на пръстите на ръката” . През 2010 г е избран за Доцент към Университетската болница по спешна медицина. В периода от 2009 до 2011 г той е работи в Rashid Hospital, Division of Orthopaedic trauma , като консултант по хирургия на ръката. От  края на 2011 г  е избран за началник на единствената в България клиниката по Хирургия на ръката към УМБСМ ‘Н.И.Пирогов”.

През досегашната си практика Доц. Д-р Симеонов е участвал в различни курсове за повишаване на квалификацията си.По значителни от тях са участието му в обща програма на Детсакта Болница във Филаделфия  и УБСМ Пирогов за детска спешна медицина през ноември 1992, в индивидуално обучение при проф. Ули Бюхлер по хиургия наръката в Унвеситетската болница Берн през 1995 г , програма визитиращи професори в Ню-Йоркски Университет  при проф. Мартин Познер през май-юни 2005 и декември – януари 2006/2007. 

Той редовно участва в научни конгреси и конференций с презентации по теми от специалността хирургия на ръката. Бил е гост-лектор на  AOAA Chapter UAE Symposium “Principles in Hand Surgery” Abu Dhabi - UAE, 2010 с лекция Articular Fractures, на   11 Triennial  Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul - Korea, 2010 с презентацията Unusual Perilunate Fracture Dislocations, Are They ?” и BIT’s 2nd Annual World Congress of Orthopaedics. Xi’an 2015.China с лекция на тема „Finger fractures after sport’s activities”.  Доц. Симеонов е автор на 27 публикации свързани с хирургия на ръката. Той е автор на отделни глави в четири монографии за фрактури в областта на ръката и китката. Той е международен член на ASSH, EFSSH и IFSSH.

Като началник на единствената клиника по хирургия на ръката в България. Доц. Симеонов консултира и оперира най-тежките и проблемни пациенти с различна патология на ръката. Той е ръководител на различни научни проекти, като „ Сравнителен анализ на 4 стволов сухожилен шев” , „Сравнителен анализ на резултатите от лечението с 4 ъгловата, 3-ъгловата артродези и проксимална карпектомия и др.

ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ

    Социални мрежи