ЛАЗАР ГРУЕВ Галерия

ЛАЗАР ГРУЕВ

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

29-03-1956г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Проф. д-р Лазар Груев е юрист, член на Конституционния съд (2000-2006) и председател на Върховния касационен съд (2007-2014). Като преподавател по право и заместник декан на правния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, през 2019 г. стана първият носител на новоучредената Награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов

ГРУЕВ, ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ (29.03.1956), професор, доктор по право, Катедра по наказателноправни науки

            Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1981). Асистент в ЮФ (1984). Старши асистент (1988). Главен асистент (1992). Доцент (1998). Професор (2003). Доктор по право (1992). Специализации по наказателно право – Лайпциг; Саарбрюкенски университет (1989); Институт за международно и интернационално наказателно право „Макс Планк“, Фрайбург (1991 и 1996-1998 като стипендиант на фондация Александър фон Хумболдт); Хамбург. Зам.-декан на ЮФ (1998-2002).

Участва в работата на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, както и в експертни съвети към Върховна касационна прокуратура и Министерство на вътрешните работи. Участва в различни работни групи за анализ или подготовка на законодателни актове.

Член на Конституционния съд (2003-2007).

Председател на Върховния касационен съд (2007-2014).

Член на Съюза на юристите в България (1980), на Българската асоциация по наказателно право (1986). Секретар на Дружеството за българо-германско правно сътрудничество (1990). Зам.-директор (1992) и Директор на Института за германско право към ЮФ на СУ (2000).

Научен секретар (1992-1995) и зам.-главен редактор на сп. „Съвременно право“ (1999-2007).                

Четени курсове: СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет ; ВСУ "Черноризец Храбър" – Наказателно право.

            Област на основните научни интереси: наказателно право.

ЛАЗАР ГРУЕВ

    Социални мрежи