КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ Галерия

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

ПОЛИТИК АДМИНИСТРАЦИЯ

08-02-1955г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Д-р Константин Тренчев е бивш дисидент, един от основателите на СДС, инициатор, основател  и дългогодишен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ в периода 1994 - 2015 г., а сега –почетен председател

Д-р Константин Тренчев е роден на 8 февруари 1955 г. в гр.  Стара Загора.

Завършил е френски колеж в Алжир, 1968-1970 г.
1982 г. - завършва Висшия медицински институт в София.
1983 г. - асистент по анатомия, хистология  и ембриология във Висшия медицински институт - Стара Загора.
1987 г. - асистент в катедра "Обща и клинична патология" във ВМИ - Стара Загора.
Работил е в "Бърза помощ" и като анатомопатолог. 

Инициатор и рационализатор на изобретения, признати от ИНРА.
Основател и президент на Конфедерацията на труда "Подкрепа" от февруари 1989 г.  (преизбран февруари 1997 г.). През февруари 2009 синдикатът чества своята 20-годишнина, Тренчев продължава да е начело на организацията. Остава на този пост 26 години, до февруари 2015 г., когато обявява, че се оттегля, за да продължи работата си в научната сфера.

Един от основателите на СДС. Член на Националния координационен съвет на СДС, 1990-1991.

Вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

От май 2000 г. е член на политическата формация Демократичен алианс.

От 9 юли 2000 г. е избран за почетен председател на Демократичен алианс.

Март 2006 -  в отворено писмо от името на синдиката "Подкрепа" се противопоставя на Международния валутен фонд във връзка с конкретното искане на Фонда за премахване на допълнителното заплащане на класове за прослужено време и като цяло за прекалено рестриктивната му финаносва политика, смятайки я в голяма степен отговорна за прекалено високата социална цена, платена от българския народ по време на прехода и водеща до социално напрежение.

Женен.

Д-р Константин Тренчев заедно с инженер Борислав Борисов е автор на уникално изобретение: плазма от вода, която може да замести стандартното отопление в дома.

 

КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

    Социални мрежи