ИВАН СТАЙКОВ Галерия

ИВАН СТАЙКОВ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

10-01-0000г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Проф. д-р Иван Стайков, дм, началник на Клиника по Неврология и Медицина на съняПроф. д-р Стайков е завършил медицина в МУ - София през 1988 година с отличен успех.

Професионално развитие:
1989-1990 г. Участъков лекар и ръководител на селищна здравна служба, гр. Кочериново
1991-2006 г. последователно ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент по неврология към Клиника по неврология - нервно-интензивно отделение при УМБАЛ “Царица Йоанна”, гр. София
2006 - до момента - началник Клиника по Неврология към МБАЛ “Токуда Болница София”
Доктор на годината в Токуда Болница София за 2015 г.


Следдипломна квалификация и придобиване на научна степен:
1993 г. придобита специалност по неврология
1998 г. присъдена научната степен “Доктор по медицина” от Медицинския факултет при Университета в гр. Берн, Швейцария
1999 г. присъдена научната и образователна степен “Доктор” в гр. София
12.2005 г. призната правоспособност по ултразвукова диагностика на нервната система от МУ-София
05. 2009 г. присъдено научното звание – старши научен сътрудник II степен – доцент по неврология
2011 г. призната правоспособност по отоневрология от МУ-София
12.2011 г. придобива степен магистър и квалификация здравен мениджър от МУ–София
11.2015 г. присъдено академично звание "Професор"

Научни интереси:
Мозъчно-съдови заболявания, интервенционална неврология, спешна и интензивна неврология, мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, нарушение на съня и бодърстването, ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение

Международни специализации:
1996-1998 г. специализира неврология с насоченост - мозъчно-съдови заболявания и ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение в Берн, Швейцария
2000 г. специализира в областта на лечението на исхемичен мозъчен инсулт в Неврологичен институт, Флорида, САЩ
1999 г. и 2001 г. специализира неврология с насоченост – медицина на съня в Линден и Фрайбург, Германия
2006 г. специализира неврология и здравен мениджмънт в болниците на Корпорацията “Токушукай” в Япония
2007 г. специализира "Здравен мениджмънт" в Унивеситетска болница Аденбрукс, Кеймбридж, Великобритания

Членство в научни организации:
Член на Българското дружество по неврология
Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината
Член на Европейската комисия за сертифициране на отделения и центрове за мозъчен инсулт
Член на Световната асоциация по мозъчен инсулт
Член на Европейската организация по мозъчен инсулт
Член на Европейското дружество за изследване на съня

Научна дейност:
Научна публикации: Над 250 научни труда в престижни международни и национални научни списания. Автор е на 3 монографии (2 самостоятелни, 1 в колектив) и е съавтор в учебник по фармакотерапия. Над 370 цитации в международни и български научни публикации. Общ импакт фактор - 121,86.

Научно-изследователски проекти:

2001 г. - Участие в научно-изследователски проект по медицина на съня във Фрайбург, Германия
2014 г. - Ръководител на проект в областта на спешното лечение на мозъчния инсулт, МБАЛ "Токуда Болница София"

Член на редакционните колегии на 3 научни списания.

ИВАН СТАЙКОВ

    Социални мрежи