ИВАН НАЙДЕНОВ Галерия

ИВАН НАЙДЕНОВ

ДИПЛОМАТ АДМИНИСТРАЦИЯ

18-12-0000г./

ЗОДИЯ   СТРЕЛЕЦ

Иван Найденов

Професионално развитие

От 4 февруари 2019 г. Постоянен секретар на МВнР


2013 – 2019    Посланик, Постоянен представител на Република България към НАТО в Брюксел

2012 – 2013     Заместник-министър на външните работи на Република България

2006 – 2012    Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша и Република Литва

2006 – 2007    Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия, със седалище Варшава

2005 – 2006    Политически директор, МВнР; Директор на дирекция “Външнополитическа координация и планиране”, МВнР

 

2003 – 2005    Личен представител на председателя на ОССЕ, отговарящ за българското председателство на ОССЕ през 2004 г. и приноса на България в дейността на тройката на ОССЕ през 2003 и 2005 г.; Директор на дирекция “Председателство на ОССЕ”, МВнР

2002 – 2003    Директор на дирекция “ООН и Съвет за сигурност”, МВнР, отговаряща за дейността на Република България като непостоянен член на СС на ООН

1998 – 2002      Посланик, постоянен представител на Република България към офиса на ООН във Виена, ОССЕ и други международни организации във Виена

1997 – 1998    Заместник-директор на дирекция “НАТО, ЗЕС и въпроси на сигурността”, МВнР

1996 – 1997     Експерт в дирекция “Международни организации”, МВнР

1993 – 1996  Първи секретар, постоянно представителство на Република България към офиса на ООН във Виена, ОССЕ и други международни организации във Виена

1990 – 1992    Член на български делегации в международни конференции

1987 – 1992    Експерт в управление “Общи международни въпроси” и управление “Международни организации”, МВнР

Образование:
1990 – 1991    Следдипломна квалификация в Дипломатическата академия във Виена

1984 –1987     Висше образование, почетна диплома по “Международни отношения” в Московския държавен институт по международни отношения

1981 – 1984    Икономически институт, факултет “Международни икономически отношения”, гр. София

1974 –1979    Немска езикова гимназия, гр. София

Езици: 

Владее английски, немски, руски и ползва френски

Семейно положение:

Женен, с дъщеря и син

ИВАН НАЙДЕНОВ

    Социални мрежи