ЮРИЙ ДАЧЕВ Галерия

ЮРИЙ ДАЧЕВ

ПИСАТЕЛ РЕЖИСЬОР

11-01-1963г./

ЗОДИЯ      КОЗИРОГ

1986-Завършва “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”.
Специализира “История на театъра и театрална критика” в Университета във Флоренция, Италия.

1988-1989-Работи в САБ
1989-1991-МК
1991-1993-в “100 дни”
1993-1995, 2000-2001-Драматург в МГТ “Зад канала”
2000-Зам. министър на културата

Лектор по история на театъра в НБУ и Театрален колеж “Л. Гройс”.
Преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. Избран за доцент.
Чете лекции по “Критика върху текст за театър”, “Развитие на аудиторията” и “Драматургия за съвременен театър”.
Пиеси: Праведните не закусват в петък; Пансион за кучета; Вчерашни целувки; Салон за плач
Книги
Пансион за кучета : Проект за игрален филм. – 1998. – 56 с. ; 30 см
Циклостилно издание
Дежурно осветление. - С. : Лик, 2003. – 139 с. ; 20 см
Почтени убийства и други пиеси. – С. : Слънце, 2004 (София : Инвестпрес АД). - 256 с., 4 л. : ил. ; 20 см
Публикации в продължаващи издания и сборници
Криворазбраната държава или несносната тирания на роднинството. ("Службогонци" от Иван Вазов). // Българското драматургично наследство. Нови прочити. - С., 2006, с. 26 - 31.
Салон за плач (За любовта със свои думи) : [Пиеса]. // H o m o L u d e n s, 2002, № 4 - 5, с. 61 - 82.
Есенна скука и летни екстази. // Г е с т у с, 1996, с. 25 - 29.
Обсъждане на тема "Анатомия на фестивала"
По-важни публикации в ПП
Природата в драматургията на Йордан Радичков. // Т е а т ъ р, 1989, год. ХХХVVII, № 7, с.
Потърсени отново. // Т е а т ъ р, 1989, год. ХХХVVII, № 11, с. 10 - 12.
За постановки по класически творби на български автори.
Дъждовни хора. // Т е а т ъ р, 1992, год. ХХХХ, № 2, с. 38.
За постановката "Лесовете" от Д. Мамет, реж. Снежина Танковска на Камерна сцена в НАТФИЗ
Една жена на Толстой : [Творчески] портр. на Ани Бакалова . // В е ч. н о в и н и, I, N 34, 19 февр. 1992
Анкета [с театроведа Юрий Дачев]. // Т е а т ъ р, XLIX, 1995, N 7-8, с. 27.
[Пиесата "Чудесна неделя за Крев Кьор" от Тенеси Уилямс в Бургаския драматичен театър, режисьор Здравко Митков]. // К у л т у р а, XL, N 12, 22 март 1996, с. 2.
Комедиантът, който се страхува от събуждане [Мариус Куркински]. // Е к, 1997, N 3, с. 9-11.
Между Ибсеновата строгост и случайните думи : Четвъртото [театр.] биенале "Нови европейски процеси" - Бон \\\\\\\'98. // Л и т. в е с т н и к, VIII, N 27, 15 - 21 юли 1998, с. 8.
[Инт.] Смятам себе си за булеварден автор / [Интервюирал] Камелия Николова. // Л и т. в е с т н и к, IX, N 4, 3 - 9 февр. 1999, с. 8.
[Инт.] Авторът - идеалният съпруг. // Л и т. в е с т н и к, IX, N 24, 23 - 29 юни 1999, с. 8.
[Инт.] Трябва да се разделим с катастрофалната диагностика на българския театър / [Интервюирал] Галина Богданова. // Д е м о к р а ц и я, XI, N 16, 19 ян. 2000, с. 12.
[Инт.] Не знам какво е флирт с политиката / [Интервюирал] Албена Атанасова . // С т а н д а р т, N 2590, 1 февр. 2000, с. 20.
[Инт.] Проблемите на театъра не са сезонни главоболия. // З е м я, XI, N 65, 4 апр. 2000, с. 4.
[Инт.] Да се взимаш насериозно е болестно състояние / [Интервюирал] Надежда Кехайова. // С т а н д а р т, N 2957, 18 март 2001, c. 36.
[Инт.] Обичам приключението и есперимента / [Интервюирал] Антоанета Баева. // Д н е в н и к, II, N 223, 12 ноем. 2002, с. 16.
[Инт.] Театралният модел трябва да се променя със замах / [Интервюирал] Ани Димитрова. // П а р и, ХI, N 213, 1 ноем. 2002, с. 20.
Салон за плач (За любовта със свои думи) : [Пиеса]. // H o m o L u d e n s, 2002, N 4-5, с. 61-79.
[Инт.] За разминаванията във вкусовете в киното и в театъра / [Интервюирал] Людмила Дякова. // К и н о, 2006, N 1, с. 9-12
Леон Даниел - театърът престана да бъде сцена, орис, религия. //
П о л и т и к а, N 4, 15 - 21 май 2004, с. 35.
Аскеер 2004 - ръжда по каската. // П о л и т и к а, N 5, 22 - 26 май 2004, с. 36.
Няма нищо по-хубаво от лошия театър : Театр. фестивал "Варненско лято". //
П о л и т и к а, N 9, 19 - 25 юни 2004, с. 34.
Езоп, който не стана началник-влак : На 13 януари [Георги] Калоянчев закръгля 80. // Т р у д, LXIX, N 9, 11 ян. 2005, с. 16.
Дива круша на европейския хоризонт : Ехо от 13-ия [театрален] фестивал "Варненско лято". // Т р у д, LXX, N 177, 3 юли 2005, прил
Театърът на [Йордан] Радичков - луда трева и орлова емблема. // Т р у д, LXX, N 310, 13 ноем. 2005, прил
"Съвременната българска драматургия: основанията на текста" : Кръгла маса, орг. от Фонд. "Академия Аскеер", София, Театър "Бълг. армия", 18 юни 2005. // Л и т. в е с т н и к, XVI, N 3, 24 - 31 ян. 2006, с. 9-11, 14-16
[Рец.] Това изтънчено удоволствие - питането. // К и н о, 2006, N 2 , с. 12.
За: Игнатовски, Владимир. “Електронната къща”.
[Рец.] Студени комедии. // Лит. вестник, XVII, N 16, 25 апр. - 1 май 2007
За: Брукнер, Фердинанд “Заболяване на младостта”.

 Юрий Дачев е автор на пиеси, адаптации и киносценарии за документални и игрални филми.Най-известните му театрални заглавия са " Алангле", "Пансион за кучета", "Вчерашни целувки", "Салон за плач", "Почтени убийства", "Предпоследно раздаване" /"Дама пика"/ и други. Сред филмите, в които е участвал като сценаарист са "Пансион за кучета", "Светът е голям и спасение дене отвсякъде", ""Пътуване към Йерусалим", "Приключенията на един Арлекин"", "Балканска рапсодия" , "Бартер" и други. Сред десетте му книги най-популярни са биографията на Стоянка Мутафова "Когато се подстригват мравките" и на Григор Вачков - "Пратеник на мъжки времена".Преподадава в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", драматург е на Малък градски театър /зад канала/. От 11 години води седмичното предаване за на БНТ2 и БНТ свят "Рецепта за култура".

ЮРИЙ ДАЧЕВ

    Социални мрежи