ХРИСТО КРАЕВСКИ Галерия

ХРИСТО КРАЕВСКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТ

23-03-1972г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Христо Краевски е постоянен представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент. Държавен служител с дългогодишен професионален опит във висшата държавна администрация. Професионалната му кариера започва през 1997 г. в българския парламент където преминава последователно през всички нива на административната йерархия от младши експерт до директор на дирекция.

В периода 2005-2017 г., в продължение на 5 последователни  състава на парламента, е директор на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на българския парламент.

Бил е национален координатор на Парламентарното измерение на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Стипендиант на Европейския център за парламентарни проучвания и документация (ЕЦПРД).

 Христо Краевски е роден на 23 март 1972 г. в София. Завършва Първа Английска езикова гимназия в София. Магистър от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Aвтор на множество експертни разработки и концепции  в областта на парламентарната институционална публичност и парламентарната дипломация.

Активен участник в подготовката и провеждането на Парламентарното измерение на първото Българско председателство на Съвета на ЕС.

Гост-лектор в парламента на Република Косово по покана на Националния демократичен институт на САЩ по проект за изграждане на административен капацитет и обучение на служители от администрацията на косовския парламент (2012- 2013 г.).

През 2002 г., след успешно реализиран проект с Британски съвет в София, той е сред експертите по публична комуникация, които успешно въвеждат модела на образователни програми в българския парламент.    В резултат на това стартират груповите посещения на граждани и провеждането на образователни инициативи, адресирани към  ключови за парламентаризма и за демократичния процес аудитории – ученици, студенти, учители, представители на гражданския сектор.   

През 2010 година Христо Краевски е един от инициаторите за излъчването на заседанията на  Народното събрание в реално време в Интернет. Дългосрочният проект, реализиран съвместно с Българска национална телевизия, поставя началото на нов етап в развитието на демократичната парламентарна публичност и гарантиране по-голяма прозрачност на законодателния процес.

Христо Краевски е автор на концепцията и главен координатор на инициативата „Европейски разговори“ в парламента –платформа за дебат по актуални теми от европейския дневен ред и членството на България в ЕС  (2011-2012).


    Социални мрежи