ГЕОРГИ СТОЕВ Галерия

ГЕОРГИ СТОЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХИТЕКТ

15-02-1946г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Архитект Георги Стоев  заема длъжността Главен архитект в администрацията на Община Казанлък, бивш  заместник министър в Министерство на културата.

Архитект Стоев е завършил магистратура във Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), гр. София.

През годините Стоев е заемал е длъжностите:

  • - проектант в Дирекция „Проучване и проектиране" към Националния институт за паметниците на културата;
  • - директор в „Център за проучване и проектиране на недвижими паметници на културата и тяхната среда" към Министерство на културата.

До 2010 година Георги Стоев е работил като Началник отдел „Недвижимо културно наследство" към Министерство на културата. От 2010 той заема длъжността Главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство".

От 2011 до 2013 година Георги Стоев е заместник министър в Министерство на културата.


    Социални мрежи