ГЕОРГИ НИКОЛОВ Галерия

ГЕОРГИ НИКОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ

02-04-0000г./

Доц. д-р Георги Николов е първият ръководител на Сметната палата след възстановяването й (1995 – 2005) и народен представител в Седмото Велико народно събрание, в 36-ото и 57-ото НС. Той е почетен ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, член на настоятелството и главен секретар. По повод 140-ата годишнина на одитната институция, създадена със закон през 1880 г., написа книгата „Сметната палата на България – възстановяване и развитие до 2005 г.“

Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ. Избиран е за народен представител в 7-то Велико народно събрание, 36-то и 37-мо Народно събрание и председател на Сметната палата на Република България. Бил е ректор и зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ.

Дългогодишен преподавател по статистика в СА "Д. А. Ценов" и ВУЗФ. Научните му интереси са в областта на статистиката, финансите, ефективността, контрола и одита. Има над 70 научни публикации в тези области.


    Социални мрежи