ГЕОРГИ БЪРДАРОВ Галерия

ГЕОРГИ БЪРДАРОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

06-04-1973г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Доц. д-р Георги Бърдаров е географ, специалист по демография и етно-религиозни конфликти, зам.-декан на Геолого-географския факултет в СУ "Св. Климент Охридски" и ръководител на катедра "Социално-икономическа география". Изкушен от магията на словото, той е писател, автор на книгите „27 велики футболни истории“ (2014), „Аз още броя дните“ (2016) , на най-четения разказ в интернет „За петата ракия или колко е хубав животът" и на разказа "Дядо", излезли в двуезично издание на български и английски през 2019. Най-новата му творба е романът му "Absolvo te“

Георги Костадинов Бърдаров е български географ, университетски преподавател, ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет и писател.

Роден е на 6 април 1973 г. в София. През 1991 г. завършва средно образование в 39 ЕСПУ „Петър Динеков“, а през 1996 г. завършва география в Софийския университет. От 1995 до 1998 г. работи като журналист в Радио 99. Сценарист е на телевизионните предавания „Стани богат“, „Столът“, „Това го знае всяко хлапе“, „Аз обичам България“. Преподава в катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет от 2002 г. От 2007 г. е доктор по География на населението и селищата, след като защитава докторска дисертация на тема „Пространствената мобилност на населението и влиянието ѝ върху селищната мрежа (на примера на Благоевградска област)“. През 2004 г. специализира в Кьолн по програма „Сократ–Еразмус“, а през 2008 – 2009 г. в Грац. Преподава Демография, Етнорелигиозни конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ на човешките ресурс, както и в магистърските програми Регионално развитие и управление, Управление на човешките ресурси, Развитие и управление на селските райони и Културна и политическа география. През 2012 г. е избран за доцент. От октомври 2015 г. е заместник-декан на Геолого-географския факултет по учебната дейност.

Трикратен победител е в състезанието за оратори, презентатори и разказвачи „Майстор на думите“. Разказът му „За петата ракия или колко е хубав животът“ е най-четения български разказ в интернет.

На 23 декември 2015 г. печели телевизионното предаване „Ръкописът“ по Българска национална телевизия, което позволява да бъде издаден романа му „Аз още броя дните“.

Президент е на Университетския клуб по петанк от 2004 г., а от 2005 г. е част от Управителния съвет на Българската федерация по петанк. Член е на Комисията на националната олимпиада по география и на Комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити по география и икономика.

Научни трудове

 • „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз“ (2012) ISBN 978-954-91068-9-3
 • Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по география и икономика (съавторство с Румен Пенин, 2009) ISBN 978-954-18-0582-4
 • „Особености на естественото възпроизводство на българомохамеданите в България от началото на 90-те години“ (съавторство с Надежда Илиева, 2009)
 • „Европейските имиграционни „гета“ – необратимата промяна в градската жизнена среда на Европа“ (2010)
 • „Трансформация на идентичности в Европа и заплаха от конфронтация по оста коренни-„нови“ европейци“ (2011)
 • „Как да изхраним 9 млрд. души?“ (съавторство със Зорница Вакова, 2012)
 • „Бежанските вълни и породените от тях промени в селищната мрежа на Благоевградска област за периода 1912 – 1926 г.“ (2002)
 • „Изменения в демографската ситуация в общини Симитли и Кресна за периода 1980 – 2000 г.“ (2003)
 • „Уругвай – една все още несбъдната мечта“ (2005)
 • „Произход и значение на имената на селищата от Благоевградска област“ (2005)
 • „Генезисът и развитието на един „неразрешим“ конфликт“ (Съавторство с Миглена Кислева и Соня Стоянова, 2012)
 • „Демографска характеристика на общините Сатовча и Хаджидимово за периода 1980 – 2000 г.“ (2000)
 • „Изменение на етническата структура на населението в Благоевградска област през XX в.“ (Съавторство с Н. Илиева и М. Илиев, 2001)
 • „Бежанските вълни към Благоевградска област от Вардарска и Егейска Македония през първата половина на XX в.“ (2002)
 • „Bulgarian External Migration during 1989 – 2001“ (2005, английски език)
 • „Демографската криза в България – предизвикателство и заплаха за развитието на българското общество“ (2009)
 • „Conflicts related to climate changhe and water scarcity“ (съавторство със Зорница Вакова, 2011, английски език)

Творчество

 • „27 велики футболни истории“ (2014) ISBN 978-954-28-1538-9
 • „Аз още броя дните“ (2016) ISBN 978-954-28-2071-0
ГЕОРГИ БЪРДАРОВ

  Социални мрежи