ГЕОРГИ АНГЕЛОВ Галерия

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

ЮРИСТ

18-02-1959г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Георги Ангелов е юрист, конституционен съдия от 2012 г.

Роден на 18 февруари 1959 г. в гр. София. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1982). Стажант-съдия в Софийския градски съд (1982 – 1983). Младши съдия във Врачанския окръжен съд (1984) и районен съдия в Белослатинския районен съд (1985 – 1986). Районен съдия (1986 – 1989) и председател (1989 – 1991)в Свогенския районен съд . Главен експерт в Министерството на правосъдието (1991). Съдия (1991 – 1995) и заместник- председател (1995 – 1998) в Софийския окръжен съд. Съдия в Софийския апелативен съд ( 1998 – 1999). Съдия във Върховния административен съд (1999 – 2012). Хоноруван асистент по вещно право в Софийския университет (1994 – 1995) и в Нов български университет (2001). Лектор по граждански и административен процес и по благоустройствено право в Правна инициатива за обучение и развитие (1994 – 1999) и в Националния институт на правосъдието (1999 – 2012). Участвал в изработването на Административнопроцесуалния кодекс. Автор на част от “Административнопроцесуален кодекс. Коментар”, на статии по граждански и по административен процес. Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2012).


    Социални мрежи