ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА Галерия

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

ЮРИСТ

20-02-0000г./

ЗОДИЯ   РИБИ

Галина Петкова Пачовска– Карагьозова е съдия във Върховен административен съд, член на ВСС в периода 03.10.2012 - 03.10.2017

Образование: СУ „Св Климент Охридски” специалност „Право” 
Професионална дейност:

 • от 1981 г. до 1982 г. – стажант– съдия в Софийски градски съд 
 • от 1982 г. до 1983 г. – специалист юрист в Градска дирекция за пенсионно осигуряване, гр. София 
 • от 1983 г. до 1985 г. – младши съдия в Окръжен съд– гр.Пловдив 
 • от 1985 г. до 1986 г. – съдия в Районен съд – гр. Пловдив 
 • от 1986 г. до 1990 г. – съдия в Районен съд – гр. Карлово 
 • от 1990 г. до 1993 г. – съдия в Софийски районен съд 
 • от 1993 г. до 1997 г. – заместник– председател на Софийски районен съд – Брачна колегия 
 • от 1997 г. до 2002 г. – съдия в Софийски градски съд, Административно отделение 
 • от 2002 г. до 03.10.2012 г. – съдия във Върховен административен съд, четвърто отделение 
 • от 03.10.2012 г – член на ВСС

Участие в комисии:

 • Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт 
 • Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” 
 • Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората на ВСС 
 • Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията"
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

  Социални мрежи