ДИМИТЪР ГРЕКОВ Галерия

ДИМИТЪР ГРЕКОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

22-01-1958г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Проф. д.с.н. Димитър Фердинадов Греков е български учен и политик, министър на земеделието и храните в 89-ото българско правителство.

Роден на 22 януари 1958 г. в гр. Любимец, Хасковска община. През 1979 – 1984 г. учи и завършва Висшия селскостопански институт (днес: Аграрен университет) в Пловдив.

През 1984 – 1985 г. работи като агроном в АПК в Любимец. През 1984 – 1988 г. подготвя и защитава дисертация за научна степен кандидат на науките (днес: доктор). През 1988 г. е назначен за асистент в катедра „Животновъдни науки – бубарство“, последователно като старши и главен асистент, където става доцент през 1995 година. Защитава дисертация и придобива научна степен доктор на селскостопанските науки. От 2010 година е професор в катедрата. През 1999 г. е избран за декан на Агрономическия факултет в Аграрния университет. Ръководи факултета 2 мандата. През 2007 – 2013 е ректор на Аграрния университет.

Избран е за министър на земеделието и храните с решение на Народното събрание на 29 май 2013 година. Член е на БСП.

ДИМИТЪР ГРЕКОВ

    Социални мрежи