ДИАНА ЙОРДАНОВА Галерия

ДИАНА ЙОРДАНОВА

ПОЛИТИК АДМИНИСТРАЦИЯ

18-01-1971г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Диана Йорданова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор

Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.

Диана Йорданова завършва английската гимназия в Бургас и има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.
Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания. От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.

Народен представител е в четири Народни събрания – 41, 42, 43 и 44-то, като в 42-тото и 44-тото Народно събрание Диана Йорданова е заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по енергетика.

Освен в управлението на частни финанси, тя има сериозен опит и в управление на публични финанси като председател на Бюджетната комисия към Общинския съвет в Бургас, в последствие - като председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор в Народното събрание. Като народен представител и като заместник-председател в Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова участва в процеса по приемане на редица закони във финансовата и бюджетна сфера и добре познава юридическата основа, върху която функционира пенсионното осигуряване.

В досегашната си професионална кариера Диана Йорданова е натрупала богат опит в сферата на финансовото законодателство и регулацията на небанковата финансова сфера.

Владее английски език.

ДИАНА ЙОРДАНОВА

    Социални мрежи