ДЕНИЦА ВЪЛКОВА Галерия

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

09-02-1972г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Деница Вълкова е Председател на Апелативен съд – Бургас от 2015 г. до момента.  
Родена на 9 февруари 1972 г. Завършва Юридически факултет на Бургаски свободен университет през 1995 г., магистър по право. Била е съдебен кандидат в Окръжен съд – Бургас от ноември 1995 г. до ноември 1996 година. От януари 1997 г. до април 2000 г. последователно е съдия в Районен съд – Карлово и Районен съд – Поморие. Председател на Районен съд – Поморие от април 2000 г. до август 2001 г. Работи като съдия в Окръжен съд – Бургас от август 2001 г. до януари 2012 г. и от юни 2013 г. до февруари 2014 година. Преподавател по наказателен процес в правната клиника на Центъра за юридически науки на Бургаски свободен университет от 2005 г. до 2011 година. Заместник – министър на правосъдието от януари 2012 г. до май 2013 година. Назначена за съдия в Апелативен съд – Бургас през март 2014 година. На 30 юли 2015 г. е избрана от Висш съдебен съвет за административен ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас.

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА

    Социални мрежи