ДЕЯНА КОСТАДИНОВА Галерия

ДЕЯНА КОСТАДИНОВА

ДИПЛОМАТ АДМИНИСТРАЦИЯ

26-03-1971г./

ЗОДИЯ   ОВЕН

Деяна Костадинова е дипломат, директор на Уницеф в Сърбия от октомври 2020. Преди това бе постоянен представител на България към Службата на ООН и други международни организации в Женева и вицепремиер и министър на труда и социалната политика в служебното правителство на Марин Райков (13 март 2013 – 29 май 2013)

Деяна Костадинова е родена на 26 март 1971 г. в град Бургас, България. Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. След дипломирането си работи като адвокат от Софийска адвокатска колегия.

През 2001 г., при създаването на Държавната агенция за закрила на детето, се включва в екипа ѝ като главен юрисконсулт и началник на отдел „Правен и връзки с обществеността“. През 2004 г. става главен директор на новосъздадената Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Агенцията, която извършва проверки за спазване на правата на детето от всички училища, детски градини, ясли, обслужващи звена, дирекции „Социално подпомагане“, неправителствени организации, специализирани институции за деца и други.

През 2007 г. е назначена за началник на отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията е Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, а ръководеният от Костадинова отдел е отговорен за регистрирането и докладването на нередности по ОПРР.

В периода 2009 – 2011 г. е съветник по социални политики на министър-председателя Бойко Борисов.

От юни 2011 до февруари 2012 г. е заместник-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиката на пазара на труда, европейски програми и проекти и международна дейност. Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

От 28 февруари 2012 до 12 март 2013 г. и от 30 май 2013 г. до 17 декември 2015 г. е секретар по социални политики, младежта и спорта на президента.

От 13 март до 29 май 2013 г. е заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика в състава на служебното правителство на Марин Райков.

На 18 декември 2015 г. е назначена за началник на кабинета на президента.

От 9 август 2016 г. е постоянен представител на Република България към Службата на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

Владее английски и руски език.


    Социални мрежи