БОЙКО КОРУКОВ Галерия

БОЙКО КОРУКОВ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

13-01-0000г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Бойко Коруков, изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" и началник на Клиниката по хирургия.
Специалист по: Коремна хирургия

Практикува в: УМБАЛ „Царица Йоанна”

 Завършил медицина 1979 г.

1979 г.– 1980 г.– завеждащ Селски здравен участък с. Склаве Благоевградски окръг;

1980 г. – 1981г.– Военна болница – Манагуа, Никарагуа;

1981 г. – 1982 г.– участъков лекар в Окръжна поликлиника – Благоевград;

1982 г. – 1985 г.– клиничен ординатор в Катедра по спешна хирургия, Институт по хирургия, Висш медицински институт - София;

1984 г.- придобил специалност «обща хирургия»;

1985 г. – 2001 г. асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистентв Клиника по спешна хирургия, Клиничен център по спешна медицина; УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ” ЕАД – София;

2007 г.– доцент в клиника по хирургия, Клиничен център по гастроентерология;

УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ” ЕАД – София;

2006 г. до 2013 г. – изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ” ЕАД – София;

2013 г. - професор в клиника по хирургия, Клиничен център по гастроентерология; УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ” ЕАД – София;

БОЙКО КОРУКОВ

    Социални мрежи