БОРИСЛАВ МАРИНОВ Галерия

БОРИСЛАВ МАРИНОВ

ЛЕКАР АДМИНИСТРАЦИЯ

24-12-0000г./

ЗОДИЯ   КОЗИРОГ

Проф. д-р Борислав Маринов е роден на 24 декември.

ОБРАЗОВАНИЕ
1985 Призната специалност АГ
1979-1982 Аспирантура в НИАГ
1969 - 1975 Висш Медицински институт - гр. София
1966 - 1969 Политехническа гимназия гр. Гоце Делчев
2002 - 2003 Следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт" - УНСС 2002 Експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация
Допълнителна квалификация
Курсове по "Фетална кардиотокография", "Мамология", "Колпоскопия",
"Ултразвукова техника"
Специализации - Германия, Унгария и Япония
2000 - 2004 Научен ръководител на 6 специализанти
Професионален опит
1999- 2004 Началник на "Обща акушерска клиника " при СБАЛАГ "Майчин дом"
1998 - 2004 Ръководител на модул по АГ от обучението на общопрактикуващите лекари 1997 Доцент
1990 - 1997 Главен асистент в НИАГ
1985 - 1989 Старши асистент в НИАГ
1982 - 1985 Асистент в НИАГ
1979 - 1982 Аспирант в НИАГ
1976 - 1978 Ординатор в АГ отделение на Окръжна болница гр. Ловеч
2000 - 2004 Главен редактор на списание "Проблеми на акушерството и гинекологията" 1992 - 1999 Секретар на реферативния журнал по АГ 1990- 1999 Секретар на научния колегиум в "Майчин дом"
Участия в редакционни съвети на научни списания
Публикации в български научни списания - 123
Научни трудове и публикации
Публикации в чуждестранни научни списания - 5
Публикации в сборници с научни трудове - 32
Изобретения - 1
Рационализации - 3
Цитати в научни издания - над 60
Участия в симпозиуми, конференции, конгреси у нас и в чужбина - над 21
Участие в монография - 1

БОРИСЛАВ МАРИНОВ

    Социални мрежи