БОРИС ДИМИТРОВ Галерия

БОРИС ДИМИТРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛИЦАЙ

26-01-1966г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Борис Илиев Димитров - председател на ДКСИ

Дата на раждане: 26.01.1966 г, Място на раждане: гр. София

Професионална кариера:

На 24 ноември 2017 г. с Решение № 717 на Министерския съвет е определен за председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.
От 16 ноември 2012 г. с Решение № 947 на Министерския съвет е определен за председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.
В периода от 1992 г. до 2012 г. последователно преминава през различни длъжности в Министерството на вътрешните работи като последно заеманата длъжност е директор на Дирекция „Човешки ресурси”.
В периода от 1989 г. до 1991 г. работи в Министерство на съобщенията.

Образование и квалификация:

Специализирани курсове в Академия на МВР, Института по публична администрация и Института по лидерство „Пойнтман”.
Специалност „Право” - Институт за следдипломна квалификация – УНСС, София.
Висше икономическо образование – УНСС, София.
Владее английски език.


    Социални мрежи