БОРИС БОРИСОВ Галерия

БОРИС БОРИСОВ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

28-02-0000г./

ЗОДИЯ    РИБИ

Борис Борисов е изпълнителен директор на "Доверие-Обединен Холдинг" АД, член на УС на КРИБ

Борис Борисов е изпълнителен директор на Софарма имоти АДСИЦ – екслузивен партньор на BalRec; финансов директор на Софарма АД, както и изпълнителен директор на Доверие Обединен Холдинг АД – едно от най-големите холдингови дружествa в България, притежаващо контролни участия в над 20 предприятия от различни отрасли.
Завършил e Университета за национално и световно стопанство в София през 1991 г., специалност финанси и кредит.
От август 1991 г. последователно работи в банка Електроника АД, Софиябанк АД, като главен счетоводител. През периода август 1997 март 1999 г. е бил финансов консултант на БЗК в несъстоятелност. От декември 1999 г до юли 2002 г. е работил като търговски пълномощник в Инжстрой ЕАД, гр.София. Директор за връзка с инвеститорите на Софарма АД, гр.София през периода юли 2002 г. - април 2006 г.

 

От 2001 година Борис Борисов е Финансов директор на „Софарма“ АД , длъжност, която заема и до днес. От 2006 г. е изпълнителен директор на „Софарма имоти“ АДСИЦ , a от 2007г. и на Доверие Обединен Холдинг
През 1991 г. завършва магистратура по финанси към УНСС, а през 2012 г. придобива докторска степен от факултета по Обществено здраве към Медицински университет - София.

Владее английски и руски език. Женен, с едно дете.

Борис Борисов е член на:


  • ~ Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
  • ~ Международната търговска камара;
  • ~ Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
  • ~ Клуба на финансовите директори.

    Социални мрежи