БОЖИДАР БОЖИНОВ Галерия

БОЖИДАР БОЖИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИСТ

30-01-1939г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Божидар Божинов е роден на 30 януари 1939 г. в Плевен. През 1967 г. завършва „Карлови университет”, Прага, специалност „Международно и патентно право”. Между 1969 и 1972 г. е адвокат. От 1972 г. започва работа в Българската търговско-промишлена палата като юрисконсулт и работи като такъв до 1977 година. В периода 1977 - 1985 г. е директор на дирекция „Патенти и търговски марки” в БТПП, а през 1985 - 1993 г. е заместник-председател на БТПП. От 1993 до 2009 г. е председател на Управителния съвет на БТПП. През 2009 г. господин Божинов е ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и Икономическия и социален съвет (ИСС). Той е президент на адвокатско бюро „Божинов и Божинов” (патенти и търговски марки). Владее чешки, руски, испански и английски език.

БОЖИДАР БОЖИНОВ

    Социални мрежи