БОЯН БИОЛЧЕВ Галерия

БОЯН БИОЛЧЕВ

УЧЕН ПИСАТЕЛ

11-12-1942г./

ЗОДИЯ   СТРЕЛЕЦ

Проф. Боян Асенов Биолчев е български филолог, писател и сценарист, ректор на Софийския университет в периода 1999 – 2007 г.

Роден е в 1942 година в София. Произхожда от големия прилепски род Биолчеви. Дядо му Боян Биолчев е деец на ВМОРО и македоно-одрински опълченец. Завършва гимназия в София. Следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1962 – 1968), където получава магистърска степен след защита на дипломна работа през юни 1968 г. Постъпва като аспирант в Софийския университет (1969). През 1972 г. Боян Биолчев печели конкурс за асистент по полска литература в Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии. През 1978 г. защитава докторска дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма“, а в 1982 г. се хабилитира с книгата „Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс“. От 1982 до 1996 г. е доцент, през 1996 г. става доктор на филологическите науки с труда „Адам Мицкевич – между осанката на народния пророк и homo ludens“. От 1996 г. е професор.

През 1992 г. Боян Биолчев става ръководител на Катедрата по славянски литератури. От 1991 до 1993 г. е заместник-ректор на Софийския университет, а от 1995 г. е декан на Факултета по славянски филологии. През октомври 1999 г. е преизбран на същия пост. От ноември 1999 година до 14 ноември 2007 година е ректор на Софийския университет.

Извън рамките на университета Биолчев е председател на секция „Сравнително литературознание“ на Световния съвет на славистите. През 2002 г. е избран за академик на Световната академия „Платон“ със седалище в гр. Патра, Гърция. Бил е главен редактор на вестник „Софийски университет“ (1980 – 1991), член на редколегията на списание „Летописи“ (1991 – 1997), а от 1996 г. е член на редакционния съвет на „Литературен вестник“.

От 1965 г. Боян Биолчев е автор на над 200 научни публикации: монографии, студии, статии, предговори, научни съобщения. В периодичния печат публикува статии и изказвания с общокултурна и публицистична насоченост. Автор е на 20-ина белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на 6 игрални и 2 документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът „Сатурнов кръг“ и романът „Амазонката на Варое“.

От 2018 е председател на Обществения съвет към БНТ.

Женен е за кинорежисьорката Мариана Евстатиева.

Награди

2006 – Награда „Вик“ за български роман на годината за „Амазонката на Варое“

2008 – Голяма награда за литература на Софийския университет

Биолчев връх на Антарктическия полуостров е наименуван на Боян Биолчев, „участник в антарктическата кампания през 2000/01 и последващи сезони, осигурил подкрепа за националната антарктическа програма“.

Библиография

„Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс“. 1987.

„Отвъд мита“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1999, 258 с.

Художествена проза

„Пробуждане“ (сборник с разкази). 1975.

„Сапфир“ (сборник с новели). 1979.

„Очите плачат различно“ (роман). София: Профиздат, 1981, 204 с.

„Сатурнов кръг“ (роман). София: Народна младеж, 1989, 133 с.

„Холтер-87“ (сборник с новели). 1990.

„Мираж под наем“ (сборник с новели). Велико Търново: Абагар, 1991, 123 с.

„Бюро намерени вещи през 2001 г.“ (сборник с разкази). 1992.

„Нищо за продан“ (сборник с новели). София: Христо Ботев, 1994, 213 с.

„Зуброва трева“ (сборник с разкази).

„Внезапна арена“ (сборник с разкази). София: Хемус, 1995, 117 с.

„Писма от рая“ (сборник с разкази).

„Листа от ада“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996, 137 с.

„Усещане за България“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, 32 с. (ISBN 954-07-1398-6)

„Държавата Урария“ (сборник с разкази). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, 231 с.[7]

„Сладко нищо“ (сборник с разкази). София: Анубис, 2001.[8]

„Амазонката на Варое“ (роман). София: Труд, 2005, 358 с. (ISBN 954-528-561-3)[9]

„Белег“ (сборник с разкази). София: Стандарт, 2006, 140 с. (ISBN 954-90426-3-4)[10]

„Летен сняг“ (сборник с разкази). Пловдив: Жанет-45, 2009 (ISBN 978-954-491-527-8)

„Антарктида – окото на Космоса“ (реалити роман). София: Стандарт, 2011, 104 с. (ISBN 978-954-2934-27-1)

Книги за деца

„Градината на чичо Блум“. София: Отечество, 1984, 104 с.

„Божко Еколожко“. Велико Търново: Фабер, 2011.

Учебници

Учебник по литература за 6. клас (в съавторство със София Ангелова, Деян Янев и Мартен Калеев). София: Анубис-Булвест 2000, 2017.

Учебник по литература за 7. клас (в съавторство с Николай Аретов и Нели Илиева). София: Анубис-Булвест 2000, 2018.

Учебник по литература за 9. клас (в съавторство с Борис Минков, Николай Аретов и Веселина Тонева). София: Анубис-Булвест 2000, 2018.

Учебник по литература за 10. клас (в съавторство с Борис Минков, Нели Илиева и Веселина Тонева). София: Анубис-Булвест 2000, 2019.

Филмография

БОЯН БИОЛЧЕВ

    Социални мрежи