АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ Галерия

АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ

УЧЕН

30-01-1964г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Доц. Антоний Найденов Гълъбов е български социолог и политолог.

Антоний Гълъбов е роден на 30 януари 1964 г. в София. 

Завършва Социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София (1989). Доктор по социология с дисертация на тема „Етническа идентичност и етнически конфликти“, защитена в Института по социология към БАН (1996). 

Старши научен сътрудник ІІ степен в Института по социология към Българската академия на науките (2005–2008). Доцент в Департамент Политически науки на Нов български университет (2008– ). 

Ръководител на Работната група по ромските въпроси при Националния съвет по етнически и демографски въпроси при Министерския съвет (1997 – 2001). Експерт на Асоциация „Прозрачност без граници“ (1998-). 

Член на Българската социологическа асоциация (от 1985 година). Член на Асоциацията на специалисти по връзки с обществеността и image making IMAGINES (2001). Член на Управителния съвет на Международната асоциация за културна политика Ubuquite Culrure(s) – Париж, Франция (2003). Основател и член на Българско общество за индивидуална свобода БОИС (2003). Заместник-председател на Научния комитет на Асоциация EUROPA – Лимож, Франция (2004) Председател на Управителния съвет на Институт за публични политики и партньорство (2005). Член на редакционния съвет на списание „Лидер“ (2005–2006). Член на редакционния екип на списание BM Business Magazine (2008). 

Монографии

Граничната идентичност. Социологически профили на отклоняващо се поведение, Издателска къща „Ваньо Недков“, София, 2004, 198 стр.

Девиантно поведение в училищна среда, „Европартньори 2007“, София, 2008, 175 стр.

Студии

„Етническият проблем в България. Опит за диагноза“. Фондация "Свободна инициатива, София, 1995.

„Sociological Analysis of the Project Implementation. A Methodology for Interactive Policy Making on a Local Level“. – In: Local Democracy in the Bourgas Region. Modelling Interactive Policy Making. Center for Liberal Strategies, Sofia, Institute for Public and Politics, Amsterdam, Sofia, 1999, 105-141.

„Curbing corruption and improving transparency in municipal council work in Bulgaria. A Policy paper and Handbook for Effective Advocacy“, Transparency International – Bulgaria, Sofia, 2000.

„Корупцията“. – В: Г. Фотев (съставител) Социология на отклоняващото се поведение. Издателство Просвета, София, 2005, стр. 149-178.

„Qualitative Dimensions of the Young People’s World“. – In: R. Bachvarova, A. Galabov, M. Mirchev., A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe, Sintesi, Bruno Mondadori, Milano, 2007, pp. 201-271.

„Identification of the Inner Gender Resources of the Roma Community for enhancing their integration in the Bulgarian society“. Bulgarian Fund for Women, Sofia, 2007, p.63.

АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ

    Социални мрежи