АНДОН КОСЕВ Галерия

АНДОН КОСЕВ

УЧЕН

05-02-1950г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Чл.-кор. проф. Андон Косев е учен, биофизик, директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН от 30.06.2010 до 28 февруари 2019 г.

Проф. АНДОН КОСЕВ е роден на 5 февруари 1950 г. в София. Завършил е Техническия университет в София и Математическия факултет на СУ. Доктор на биологическите науки, професор, чл.-кореспондент от 2008 г. Директор е на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, обединил досегашните Институт по биофизика и ЦЛ по биомедицинско инженерство. Научната му дейност е в областта на биофизиката на възбудимите мембрани и на регулацията на движенията. Има над 110 научни статии (предимно в международни списания), цитирани над 1000 пъти от други учени.


    Социални мрежи