АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ Галерия

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ

ДИПЛОМАТ

22-10-1968г./

ЗОДИЯ   ВЕЗНИ

Александр ЛУКАШЕВИЧ - Извънреден и Пълномощен Посланик на Република Беларус в Република България (Гръцка Република и Република Кипър по съвместителство)

Роден е на 22 октомври 1968 г. в гр.Витебск (Република Беларус).
През 1995 година завършва Минския държавен лингвистичен университет (факултет за английски и немски езици).
През 2012 година завършва факултет «Международни отношения» в Института за държавната служба (гр.Минск, Беларус).
Професионална дейност:

  • 1995-1996 гг. — преподавател по английски език в училище
  • 1996-2002 гг. — водещ специалист в управление «Международно икономическо сътрудуничество» на Витебския областен изпълнителен комитет
  • 2002 г. — работа в консулско управление на Министерството на външните работи на Република Беларус
  • 2002-2006 гг. — втори секретар в Посолството на Република Беларус във ФРГ, отделение на Посолството в гр.Бон 2007-2010 гг. — заместник началник Главно консулско управление на МВнР на Република Беларус
  • 2010-2014 гг. — съветник, ръководител на консулския отдел в Посолството на Република Беларус в Литовска Република
  • 2015-2018 гг. — заместник началник Главно консулско управление на МВнР на Република Беларус
  • от 2018 г. — Извънреден и Пълномощен Посланик на Република Беларус в Република България и по съвместителство в Република Гърция и в Република Кипър Женен.

Владее английски и немски езици. 


    Социални мрежи