АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ Галерия

АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

УЧЕН АДМИНИСТРАЦИЯ

11-02-0000г./

ЗОДИЯ   ВОДОЛЕЙ

Чл.-кор.проф. дин Александър Костов е учен балканист, председател на Научния съвет на Института за балканистика с Център по тракология, а в периода от 2010 до 2018 г. – негов директор

Научни интереси: икономическа и социална история, история на техниката, международни отношения

член-кореспондент на БАН от октомври 2018 г.

Образование

2014 - Доктор на историческите науки - Българска академия на науките

1989 – Доктор по история - Българска академия на науките

1983 – Магистър по история - СУ " Св. Климент Охридски"

Преподавателска дейност

2008/2009 – досега Проблеми от икономическата история на Балканите (1878 – 1939) в Историческия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски";

2001– École des hautes études en sciences sociales (Paris);

1999/2000 – Лекции по икономическа история на България (1878-1944) - във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", филиал София;

1994/1995 – Verkehrsgeschichte - Technische Universitaet (Darmstadt).

Лекции по съвременна балканска история в Историческия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски” - 2014/2015 г.

Участие в проекти

2013 – досега – Ръководител на проект "Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началато на XXI век" на ИБЦТ

2010 – досега – Ръководител на проект "Великите сили и Балканите през XIX-XX век" на ИБЦТ с Балканоложкия институт на Сръбската академия на науките и изкуствата (от г.)

2005 – 2008 – Ръководител на проект „Младежта и социалните промени в България до Първата световна война" (финансиран от МОН)

2011-2013 Ръководител на проект ,,Италия, България и Балканите от 1870 г. до наши дни” между ИБЦТ и Департамент “Политически науки” на Университета “Рома-тре” (Рим)

2014-досега Ръководител на проект „Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ–ХХІ век)“ между ИБЦТ и Департамент “Политически науки” на Университета “Рома-тре” (Рим)

2015- досега - Ръководител на проект „Балканите през периода на Студената война”между ИБЦТ-БАН и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет

2013 – 2016 – Ръководител на проект "Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началото на XXI век" на ИБЦТ

2017 – Ръководител на проект „Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни“ на ИБЦТ

Стипендии

2004 Maison des Sciences de l'Homme (Paris)

2002 Mellon Fellow at NIAS (Wassenaar)

2000 Maison des Sciences de l'Homme (Paris)

1994-1995 Institut für Europäische Geschichte (Mainz) 1991-1992 Université de Genève

1994 Maison des Sciences de l'Homme (Paris)

1992 European University Institute (Florence)

Книги

Швейцария и балканските държави. Икономически връзки (1830-1914 г.), Херон прес: София, 2001, 244 с.

България и Белгия. Икономически, политически и културни връзки (1879-1914), ArtMC: София, 2004, 160 с.

Развитие на българо-белгийските отношения между двете световни войни, АМС: София, 2005, 172 с.

От противници в Студената война до партньори в Европейския съюз. Българо-белгийските отношения от Втората световна война до наши дни, ArtMC: София, 2007, 232 с.

Приемственост, модернизация, перспективи. Десет години "Солвей Соди" (1997-2007), ЕГ Консулт: София, 2007, 128 с.

От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война. София, Парадигма, 2015, 412 с.

АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

    Социални мрежи